Bensinstationer

Bensinstationer

Bränsle tankställen och lagringstankar är till sin natur potentiellt farliga anläggningar. Som sådan, finns det ett behov av att garantera säkerheten för både personal och utrustning från de faror som okontrollerade blixturladdningar eller andra överspänningskällor. Skydd av sådana anläggningar kräver installation av korrekt utvalda och lämpliga överspänningsskydd. Inom detta område som är riskfyllt och därför Ex klassas har vi materiel för både potentialutjämning samt åskskydd. Vi har medverkat både vid etanolsatsningen och biogasanläggningar med potentialutjämningsmateriel och jordning. Här är krav på kompletterande potentialutjämning. Se även separat Ex handbok 427.