Villor, lantbruk och industribyggnader.

Villa

Här är det viktigt att skydda inkommande el, tele samt andra signalkablar. Inkommande metalldelar enligt ritningen skall även jordas ihop till en potentialutjämningsskena. Lämpliga produkter är antingen något av åskpaketen eller lösa skydd för montage i mätarskåp, t ex ED254S-230, el och EDL170, tele.

Potentialutjämning av villor görs enkelt med PUS paketet (E 06 835 89). Innehåller vad som behövs för en bottenplatta upp till ca 200m2. När det gäller lantbruk och industrifastigheter kan man ta hjälp av åtgångstabellen.