Infratruktur för Järnväg


Vikten av att se till att säkerheten för signal och kommunikationssystem inte misslyckas i ett järnvägsnät, är välkänd. Blixtnedslag och andra överspänningar kan inverka på sådana system eller orsaka fullständigt stopp. Denna fara kan mildras genom en strategisk användning av lämpliga överspänningsskydd. Det mycket utsatta läget gör det viktigt att skydda inkommande el. Här är det även vanligt med signalkablar som behöver skyddas. Vi har ett stort program av signalskydd och även en del speciallösningar för den svenska järnvägen. Lämpliga produkter är t ex ED150S-TEC230 för kraft där Safetec teknologin är mycket bra även för de andra typer av störningar som förekommer inom järnvägsapplikationer. Särskilt potentialutjämningsmaterial för järnvägsapplikationer som används vid broar och tunnlar finns också i programmet, se separat katalog.