Skydd för vindkraft

 Vindkraft

Med den ökande medvetenheten om den globala uppvärmningen och gränserna för våra fossila bränslen, blir behovet av att hitta bättre förnybar energi uppenbar. Användningen av vindkraft är en snabbt växande bransch. Sådan installation är i allmänhet placerade på öppen och förhöjd terräng och som sådan blir den extra utsatt för blixtnedslag. Om tillförlitligheten skall kunna upprätthållas är det viktigt att överspänningsskadorna minskas. Vi erbjuder ett brett sortiment av överspänningsskydd som passar för både direkta och indirekta blixtströmmar.

Det mycket utsatta läget gör det viktigt att skydda både inkommande el och kraft­kablarna från tornet. Vi har ett stort program av åsk­skydd för vindkraft anpassade för den speciella spänningsnivån. Vi har även stor erfarenhet av jordning av fundamenten, se kapitel potentialutjämning i katalogen.