Certifikat Elrond Komponent är kvalificerad som leverantör enligt: Achilles, Safe Trade, Sellihca och TransQ. Kvalitet Elrond Komponent använder sig enbart av huvudleverantörer som är ISO 9000 certifierade. Det är grunden för att de varor och tjänster vi erbjuder är av rätt kvalitet.Vi har ett strikt uppbyggt lagerhanterings- och reklamationssystem där vi följer upp eventuella kvalitetsbrister för att undvika upprepning. Miljö Stor vikt läggs vid att skydda miljö och använda naturresurserna på ett sparsamt…

Kvalitet och Miljö

Certifikat

Elrond Komponent är kvalificerad som leverantör enligt: Achilles, Safe Trade, Sellihca och TransQ.

Achilles safetrade_elrond_2011-2012.jpg Sellihca transq2012_elrond.jpg  

 

Kvalitet

Elrond Komponent använder sig enbart av huvudleverantörer som är ISO 9000 certifierade. Det är grunden för att de varor och tjänster vi erbjuder är av rätt kvalitet.
Vi har ett strikt uppbyggt lagerhanterings- och reklamationssystem där vi följer upp eventuella kvalitetsbrister för att undvika upprepning.

Miljö

Stor vikt läggs vid att skydda miljö och använda naturresurserna på ett sparsamt sätt. Det gäller både tillverkningsprocesser och produkter.
Elrond ska inte bara leva upp till kraven utan ska, med god miljökunskap och miljökompetens som grund, föregå med gott exempel.

Skyddet av vår miljö är en angelägenhet för både företagets ledning och alla anställda.

Nu kan vi glädjande nog informera att samtligt material som finns i våra guider för potentialutjämning och åskledarsystem är bedömt av både Sundahus och Byggvarubedömningen. Även en del ytterligare material inom de produktområdena samt en del överspänningsskydd är bedömda. Detta ger er en mycket enklare process då ni vet att materialet ni använder redan är godkänt. Läs mer på Sunda hus respektive Byggvarubedömningen.

Vi är även anslutna till Blybatteriretur.

Blybatteriretur

Byggvarudeklarationer

Generella:

Överspänningsskydd

Åskskydd / Potentialutjämningsmaterial, rostfritt stål

Åskskydd / Potentialutjämningsmaterial, galvaniserat stål

UPS

Kontakta oss för produktspecifika underlag.