Överspänningsskydd för kraft (1- och 3-fas)

Överspänningsskydd för inkommande matning ska kunna avleda höga strömmar samtidigt som det lämnar en låg restspänning. För att bygga upp ett fullgott skydd skall ett bra överspänningsskydd installeras vid inkommande mätarskåp eller elcentral. Det skall dessutom vara enkelt att installera och inte i sig själv utgöra en fara för anläggningen.

Våra unika varistorskydd ED150 och ED250 uppfyller kraven för avledning av energi enligt Typ 1 (Grovskydd) samtidigt som det lämnar en restspänning som ligger under nivån för ­mellanskydd (typ 2) och finskydd (typ 3). Ytterligare skydd behöver i regel inte installeras.

Ett åskskydd skall för att ge bästa möjliga skydd vara fast installerat. Det är viktigt att skydden jordas ordentligt.

Överspänningsskydd Grov-/finskydd ED150 Safetec

ED150 Safetec

Överspänningsskydd för inkommande matning. Med den patenterade Safetec tekniken.

Läs mer »

Överspänningsskydd Grov-/finskydd ED 250

ED250

Överspänningsskydd för inkommande matning, DIN-skenmonterbart.

Läs mer »

Överspänningsskydd Grov-/mellanskydd ED60

ED64

Överspänningsskydd för inkommande matning, DIN-skenmonterbart.

Läs mer »

Överspänningsskydd mellanskydd ED50 Safetec

ED50 Safetec

Överspänningsskydd för inkommande matning, DIN-skenmonterbart. Unik patenterad lösning.

Läs mer »

Överspänningsskydd mellanskydd ED50

ED50

Jackbart överspänningsskydd för inkommande matning, DIN-skenmonterbart.

Läs mer »

Överspänningsskydd mellanskydd ED80

ED80

Jackbart överspänningsskydd för inkommande matning, DIN-skenmonterbart. Skyddet är endast 1/2 modul bred per fas vilket är det mest kompakta mellanskyddet på marknaden. Ett mycket kompakt överspänningsskydd för 3-fas matning. ED80 är ett mellanskydd som upptar bara 2 moduler (totalt 35mm) för en komplett 3-fas installation, både för 4- och 5-ledarsystem.

Läs mer »

Överspänningsskydd för solcellsanläggningar

ED150 Safetec PV

Vi har ett stort program för skydd av solcellsanläggningar. Skydden har utvecklats för att skydda både mot direkta och indirekta blixtnedslag speciellt för solcellsanläggningar.

Läs mer »

Överspänningsskydd för vindkraft

Överspänningsskydd vindkraft

Vi har ett stort program för skydd av vindkraftsanläggningar. Skydden har utvecklats för att skydda både mot direkta och indirekta blixtnedslag speciellt för vindkraftsanläggningar.

Läs mer »

Överspänningsskydd Finskydd ED 210/ED20/ED410

ED20

ED20-/210-serien är fin-/apparatskydd framtagna för att skydda enfas applikationer som försörjs av 230VAC, 24VDC eller 48VDC mot överspänningar genererade av blixtnedslag eller industriell omgivning. Skyddet är jackbart för enkelt utbyte vid fel. ED410 är ett klass III överspänningsskydd, med mycket låg restspänning, utformat för 3-fasapparater, utrustning och system upp till 16A/230VAC per fas.

Läs mer »

Överspänningsskydd med filter EDF

EDF 16

Överspänningsskydd med integrerat nätfilter. Det är en väldigt effektiv metod för att minimera störningar.

Läs mer »

Gnistgap för utsatta miljöer EPZ

Gnistgap EPZ

EPZ har utvecklats för att användas i applikationer
såsom åskskyddsjordning.

Läs mer »

Överspänningsskydd för LED belysning

Överspänningsskydd för LED

Överspänningsskydd för infällt montage främst för skydd av LED belysningskällor.

Läs mer »