Omfattande program av uppfångarsystem.
Isolerade och oisolerade system.
Uppfångare som fästs på takdetaljer eller fristående upp till 28m.

Omfattande program av uppfångarsystem.
Isolerade och oisolerade system.
Uppfångare som fästs på takdetaljer eller fristående upp till 28m.
Generellt gäller:

  • hög mekanisk hållfasthet
  • Idealisk koordinering av skyddseffekt och materielkrav
  • minimal vindkänslighet och maximalt skydd
  • liten belastning av tak och isolering

Under senare år har användningen av elektroniskt styrda produkter i takkonstruktioner såsom klimatanläggningar, ventila­tionsutrustning, solceller och mobiltelefonmaster ökat kraftigt. Denna utveckling kräver, förutom bra överspänningsskydd, isolerade åskledarsystem som kan klara direktnedslag.
Om detta handlar den nya standarden SS-EN 62305.

Vi ligger långt fram inom utveckling och produktion med ett komplett program av isolerade och delvis ­isolerade åskledarsystem.

Några av de vanligaste artiklarna:

Specifikation    Typbeteckning    E-nummer
Uppfångare teleskop 3-5.5m, Al 912400 0680241
Uppfångare teleskop 3-8m, Al 912403 0680261
Uppfångarstativ, ställbar 0-10 grader 912300 0680242
Uppfångarstativ, ställbar 0-10 grader 912311 0680262
Betongsockel åskledare 25kg 103118 0680240
Plastskydd till betongsockel 103102 0683634