1-fas UPS

UPS offline iPlug

iPlug UPS

iPlug är en Off-line UPS med vanliga uttag för enkel anslutning.

Läs mer »

UPS off-line IDR 19"

IDR UPS

IDR är en enklare off-line UPS för 19” installation. IDR är inte så djup som normala 19” system.   
IDR är den perfekta lösningen för skydd av IT-utrustning i kontorsmiljö. IDR är en lättanvänd, ekonomisk lösning för alla som vill skydda server, POS-system, router, switchar, hubbar och nätverksapplikationer.

Läs mer »

UPS nätinteraktiv NPW

NPW UPS

NPW är ett UPS-system framtaget som ett alternativ till den nätinteraktiva UPS-serien Vision, till lägre kostnad. NPW är ett bra budgetalternativ för att ge backup till icke kritiska förbrukare, t  ex PC, modem, hubbar, switchar mm.

Läs mer »

UPS nätinteraktiv Vision

Vision UPS

Vision är en UPS av s k nätinteraktiv typ. Vid ett nätavbrott ger UPSen till skillnad mot enklare varianter ut en ren sinusspänning. Omkopplingstiden från nät- till batteridrift är dessutom mycket kort så att t ex datorer inte reagerar på detta.
Då de på grund av arbetssättet har en mycket hög verkningsgrad klaras kylningen i normaldrift utan fläkt. De är därför särskilt lämpliga för känsliga kontorsmiljöer där tyst miljö eftersträvas.

Läs mer »

UPS Online SEP

SEP 1000

SEP är en 1-fas UPS-serie framtagen för PCs, nätverksservrar, telekommunikations­sys­tem och automatiserade tillverkningsan­lägg­­ningar. Dvs överallt där en säker ström- försörjning krävs. SEP är en online UPS. Med detta menas att utrustningen matas kontinuerligt via likriktare, batterier och växelriktare. På så sätt blir det aldrig något avbrott vid eventuell störning på nätspänningen. Under-, överspänningar, avbrott: Vad som än händer på ingången får din utrustning stabil sinusformad 230V spänning.

Läs mer »

UPS 19" SDH

SDH UPS

UPS-serien SDH är ett äkta on-line system anpassat för både 19”-rack och golvplacering, vridbar display.
Valfriheten att kunna välja mellan golv och 19” är en stor fördel om t ex kravspecar är otydliga eller om man i ett senare skede önskar placera sin utrustning i ett 19” skåp.

Läs mer »

UPS SPH

SPH UPS

SPH är en UPS-serie framtagen för PCs, nätverksservrar, telekommunikations­sys­tem och automatiserade tillverkningsan­lägg­­ningar. Dvs överallt där en säker strömförsörjning krävs.Denna UPS finns i effektstorlekar mellan 6.5 och 10 kVA med 1- eller 3-fas.

Läs mer »