Elrond logo. Elrond logo.

SPH är en UPS-serie framtagen för PCs, nätverksservrar, telekommunikations­sys­tem och automatiserade tillverkningsan­lägg­­ningar. Dvs överallt där en säker strömförsörjning krävs.Denna UPS finns i effektstorlekar mellan 6.5 och 10 kVA med 1- eller 3-fas.

SPH är en UPS-serie framtagen för PCs, nätverksservrar, telekommunikations­sys­tem och automatiserade tillverkningsan­lägg­­ningar. Dvs överallt där en säker strömförsörjning krävs.
SPH är en online UPS. Med detta menas att utrustningen matas kontinuerligt via likriktare, batterier och växelriktare. På så sätt blir det aldrig något avbrott vid eventuell störning på nätspänningen. Under-, överspänningar, avbrott: Vad som än händer på ingången får din utrustning stabil sinusformad 230V spänning.

Teknisk beskrivning

Denna UPS finns i effektstorlekar mellan 6.5 och 10 kVA med 1- eller 3-fas.
SNMP-adapter för nätverksövervakning och larmreläkort finns som tillval.
Batterianslutning finns som standard i de fall man önskar utöka reservtiden.
Statisk bypass finns inbyggt i händelse av överbelastning eller fel.
För extra hög verkningsgrad kan ECO-mode kopplas in. Perfekt vid nödbelysning.

Samtliga modeller är utrustade med:

  • Lättavläst LCD-display som visar uttagen effekt och återstående batterikapacitet i %.
  • USB-port
  • Batterianslutning för längre reservtider.
  • Ljus och ljudsignal vid spänningsavbrott.
  • Självtest
  • Parallellfunktion ingår som standard.
  • Enkel installation av relä och kommunikationskort.
Bild Specifikation Artikelnummer E-nummer
UPS SPH Online UPS 6.5kVA, 6min SPM 6 5257147
UPS SPH Online UPS 8kVA, 6min SPH 8 5257148
Online UPS 10kVA, 6min SPH 10 5257149
UPS SPH Online UPS 10kVA, extra laddare SPH 10 ER 5257151