Elrond logo. Elrond logo.

Kvalitet och Miljö

Kvalitet och Miljö

Information om kvalitets- och miljöfrågor.

Kvalitet

Elrond Komponent använder sig enbart av huvudleverantörer som är ISO 9000 certifierade. Det är grunden för att de varor och tjänster vi erbjuder är av rätt kvalitet. Vi har ett strikt uppbyggt lagerhanterings- och reklamationssystem där vi följer upp eventuella kvalitetsbrister för att undvika upprepning.

Miljö

Stor vikt läggs vid att skydda miljö och använda naturresurserna på ett sparsamt sätt. Det gäller både tillverkningsprocesser och produkter. Elrond ska inte bara leva upp till kraven utan ska, med god miljökunskap och miljökompetens som grund, föregå med gott exempel. Skyddet av vår miljö är en angelägenhet för både företagets ledning och alla anställda. Vi är även anslutna till Blybatteriretur.

Byggvarubedömningen och Sunda hus

Nu kan vi glädjande nog informera att samtligt material som finns i våra guider för potentialutjämning och åskledarsystem är bedömt av både Sundahus och Byggvarubedömningen. Även en del ytterligare material inom de produktområdena samt ett stort antal överspänningsskydd är bedömda. Detta ger er en mycket enklare process då ni vet att materialet ni använder redan är godkänt. Läs mer på Sunda hus respektive Byggvarubedömningen.

Bild Certifikat
Achilles Achilles
Safetrade Safetrade
Sellihca_Elrond_2011-2012 Sellihca
Blybatteriretur_Elrond_Komponent_AB Blybatteriretur
Conflict_Minerals_policy Konfliktmineralpolicy