Elrond logo. Elrond logo.
SEP UPS

UPS Online SEP 1-3kVA

SEP är en 1-fas UPS-serie framtagen för PCs, nätverksservrar, telekommunikations­sys­tem och automatiserade tillverkningsan­lägg­­ningar.

Manual Datablad Skriv ut

SEP är en 1-fas UPS-serie framtagen för PCs, nätverksservrar, telekommunikations­sys­tem och automatiserade tillverkningsan­lägg­­ningar. Dvs överallt där en säker ström- försörjning krävs. SEP är en online UPS. Med detta menas att utrustningen matas kontinuerligt via likriktare, batterier och växelriktare. På så sätt blir det aldrig något avbrott vid eventuell störning på nätspänningen. Under-, överspänningar, avbrott: Vad som än händer på ingången får din utrustning stabil sinusformad 230V spänning.

SEP är en 1-fas UPS-serie framtagen för PCs, nätverksservrar, telekommunikations­sys­tem och automatiserade tillverkningsan­lägg­­ningar. Dvs överallt där en säker ström- försörjning krävs. SEP är en online UPS. Med detta menas att utrustningen matas kontinuerligt via likriktare, batterier och växelriktare. På så sätt blir det aldrig något avbrott vid eventuell störning på nätspänningen. Under-, överspänningar, avbrott: Vad som än händer på in-gången får din utrustning stabil sinusformad 230V spänning.

Teknisk beskrivning

Denna UPS finns i effektstorlekarna 1, 1.5, 2.2 och 3 kVA.
SNMP-adapter för nätverksövervakning och larmreläkort finns som tillval.

Batterianslutning finns som standard i de fall man önskar utöka reservtiden.
Statisk bypass finns inbyggt i händelse av överbelastning eller fel.
För extra hög verkningsgrad kan ECO-mode kopplas in. Perfekt vid nödbelysning.
Samtliga modeller är utrustade med:

  • Lättavläst LCD-display som visar in- och utdata, effekt i % och återstående batterikapacitet.
  • USB-port.
  • Djupurladdningsskydd för optimering av batteriernas livslängd.
  • Ljus och ljudsignal vid spänningsavbrott.
  • Självtest.
  • Parallellfunktion ingår som standard.
  • Enkel installation av relä och kommunikationskort.

SEP UPS On-line UPS 1 kVA, 8 min SEP1000 5257140
SEP UPS On-line UPS 1 kVA (extra laddare) SEP1000 ER 5257141
SEP UPS On-line UPS 1,5 kVA, 5 min SEP1500 5257142
SEP UPS On-line UPS 2,2 kVA, 6 min SEP2200 5257143
SEP UPS On-line UPS 2,2 kVA (extra laddare) SEP2200 ER 5257144
SEP UPS On-line UPS 3 kVA, 5 min SEP3000 5257145
SEP UPS On-line UPS 3 kVA (extra laddare) SEP3000 ER 5257146
BB SEP 36-A3 Batteribox SEP 1000 3x7 Ah BB SEP 36-A3 5257363
BB SEP 36-M1 Batteribox SEP 1000 6x7 Ah BB SEP 36-M1 5257364
BB SEP 72-A3 Batteribox SEP 2200/3000 6x7 Ah BB SEP 72-A3 5257365
BB SEP 72-M1 Batteribox SEP 2200/3000 12x7 Ah BB SEP 72-M1 5257367
Bild Specifikation Artikelnummer E-nummer