Elrond logo. Elrond logo.
EDL1V12

Signal-/teleskydd (1- eller 2-pars) EDL1V och EDL2V-serien

Manual Datablad Skriv ut

1- eller 2 pars jackbart kompakt överspänningsskydd för signal-/tele-­linjer, DIN-skenmonterbart. Ett mycket kraftfullt signal-/teleskydd (30kA, 8/20µs) som ändå ger en låg restspänning. Finns för Tele, 4-20mA, RS485 m fl signaltyper.

Skyddet är avsett för 1 par 2 trådar resp. 2 par  4 trådar och är endast 12mm smalt. Trots de kompakta måtten är skydden mycket kraftfulla och klarar 30kA (8/20µs).
Teleskyddet klarar ADSL/VDSL upp till 52MBit/s.
Skyddet jordas antingen via skruvanslutning eller via direktjordningen av DIN-skenan.

Nu försedd med låsning av stickdelen. Vid normkapsling bryts låsningen bort.

Fakta
Skyddet är underhållsfritt. Då en transient tagits om hand av skyddet återgår det till sitt ursprung­liga tillstånd. Om inte så har skyddet gått sön­der p g a följande alternativ:

  • Transientenergin var större än skyddet klarade (p g a blixtnedslag mycket nära installationen).
  • Förstörelse p g a långvarig överspänning, t ex p g a direktförbindelse med 230 V.

För hjälp med val av skydd se även tabellen här:

Guide för val av signalskydd.

Tekniska data 12V 24V 48V 170V
Märkspänning 12V 24V 48V 170V
Min överslagsspänning 15V 28V 52V 190V
Restsp. stötström (8/20 μ s-5kA) <42V <70V <140V <400V
Märkström 1A 1A 1A 1A
Gränsfrekvens 30MHz 30MHz 30MHz 30MHz (52Mbit/s)
Max. stötström (8/20 μs) 30kA 30kA 30kA 30kA
Användningsomr (exempelvis) RS485, Profibus, Modbus 4-20mA, Can bus M-bus Tele
EDL2V-12SG Signalskydd 12V med signaljord EDL2V-12SG 5271697
EDLM2V-12SG Signalskydd 12V med signaljord, stickdel EDLM2V-12SG 5271698
EDL1V12 Signalskydd 12V, 1 par komplett EDL1V-12 5271888
EDL1VS-12 Signalskydd 12V, 1 par komplett, inkl larm EDL1VS-12 5271889
EDLM1V-12 Signalskydd 12V, 1 par stickdel EDLM1V-12 5271890
EDLM1VS-12 Signalskydd 12V, 1 par stickdel för skydd med larm EDLM1VS-12 5270453
EDL1V-24 Signalskydd 24V, 1 par komplett EDL1V-24 5270839
EDL1VS-24 Signalskydd 24V, 1 par komplett, inkl larm EDL1VS-24 5271891
EDLM1V-24 Signalskydd 24V, 1 par stickdel EDLM1V-24 5270847
EDLM1VS-24 Signalskydd 24V, 1 par stickdel för skydd med larm EDLM1VS-24 5270459
EDL1V-48 Signalskydd 48V, 1 par komplett EDL1V-48 5271892
EDL1VS-48 Signalskydd 48V, 1 par komplett, inkl larm EDL1VS-48 5271893
EDLM1V-48 Signalskydd 48V, 1 par stickdel EDLM1V-48 5271894
EDLM1VS-48 Signalskydd 48V, 1 par stickdel för skydd med larm EDLM1VS-48
EDL1V-170 Teleskydd, 1 telelinje komplett EDL1V-170 5270846
EDL1VS-170 Teleskydd, 1 telelinje komplett, inkl larm EDL1VS-170 5271895
EDLM1V-170 Teleskydd, 1 telelinje stickdel EDLM1V-170 5270848
EDLM1VS-170 Signalskydd tele, 1 par stickdel för skydd med larm EDLM1VS-170 5270456
Bild Specifikation kompletta skydd, 1 pars Artikelnummer E-nummer
EDL2V-12 Signalskydd 12V, 2 par komplett EDL2V-12 5271896
EDLM2V-12 Signalskydd 12V, 2 par stickdel EDLM2V-12 5271897
EDL2V-24 Signalskydd 24V, 2 par komplett EDL2V-24 5270924
EDLM2V-24 Signalskydd 24V, 2 par stickdel EDLM2V-24 5270849
EDL2V-48 Signalskydd 48V, 2 par komplett EDL2V-48 5271898
EDLM2V-48 Signalskydd 48V, 2 par stickdel EDLM2V-48 5271899
EDL2V-170 Teleskydd, 2 telelinjer komplett EDL2V-170 5270926
EDLM2V-170 Teleskydd, 2 telelinjer stickdel EDLM2V-170 5270850
Bild Specifikation kompletta skydd, 2 pars Typbeteckning E-nummer