Elrond logo. Elrond logo.
Exotermisk svetsning

Exotermisk svetsning

Datablad Skriv ut

Exotermisk svetsning (termitsvetsning)

Vi kompletterar vårt program för jordning med material för exotermisk svetsning.

Exoterm svetsning uppstår när två eller flera metalliska ledare förenas genom en kemisk reaktion. Denna molekylära bindning förbättrar de mekaniska, elektriska och korrosions relaterade egenskaperna med avseende på alla mekaniska anslutningar.

Det innovativa tablett formatet Apliweld® Secure+ och den elektroniska fjärrtändningen ger mycket effektivare resultat, sparar kostnader och ger en extra säkerhet. Fungerar lika bra vid vindutsatta installationer.  Sammantaget ger det ett enklare och säkrare utförande än traditionella system.

Lämpligt vid ställverk, kraftstationer mm.

Viktiga fördelar:

  • Tablett (inte löst pulver)
  • Säker tändning. Antänds elektriskt på avstånd via Bluetooth
  • Inget brandfarligt material