Elrond logo. Elrond logo.

UPS / Avbrottsfri kraft

UPS / Avbrottsfri kraft

UPS / Avbrottsfri kraft

UPS fakta 2020 pdf

Med dagens avancerade datasystem och elektronik med allt mer krympta dimensioner är utrustningen mer känslig för störningar på nätet nu än de var förr i tiden.

Spänningen på elnätet får enligt standard ligga mellan 207-244V (IEC 60038). Det är vanligt att utrustning blir förstörd eller skadad av spänningsbortfall eller överspänning om man inte vidtar åtgärder som förhindrar detta.

Apparater som kan skyddas är allt från telefonväxlar och mätutrustningar till stora datorhallar och processindustri.

Ett kort avbrott på en halv sekund kan idag vara minst lika allvarligt som ett på flera timmar.

Det kan ta lång tid att starta upp servrar och processer, särskilt om de inte stängts av på ett korrekt sätt. Tänk på hur mycket ett stillestånd kan kosta företaget!

10 orsaker till att köpa avbrottsfri kraft (UPS)

 • Strömavbrott är orsaken till att 28% av datorsystemen kraschar
 • Över en tredjedel av företagen behöver mer än en dag för att återhämta sig från effekterna av ett strömavbrott. För 10% av företagen tar det mer än 1 vecka!
 • Strömavbrott kostar. För 33% av företagen kostar det mellan 150 000 kr och 3 miljoner kr, 20% förlorar mellan 3 miljoner kr och 15 miljoner kr, 15% förlorar över 15 miljoner kr.
 • Av 450 undersökta företag hade ett genomsnitt på 9 datorfel årligen. (Källa: Find FVP/Fortune 1000 companies)
 • Efter ett strömavbrott så kan det ta upp till 48 timmar innan alla nätverkssystem är uppdaterade
 • Det kan ta dagar, veckor och ibland månader att föra in förlorad data. Ibland kan data vara förlorad för alltid, t ex inom CAD eller grafiska applikationer där original arbetet inte kan återskapas.
 • 10 konsekvenser till datorhaveri:
Förlorade affärerFörlust av goodwill
ProduktionsförlustOförmåga att betala personal
Försening av kundserviceEkonomisk förlust
Förlust av kundinformationFörlust av data
Förlust av finansiell kontrollFörlust av kunder
 • Förlust av marknadsandelar, skador på företagets anseende, och förlust av goodwill täcks inte av försäkringen om det orsakas av datorhaveri.
 • Försäkringsärenden tenderar att ta lång tid – långt efter skadan uppstått.
 • 90% av alla företag som upplever ett datorhaveri och som inte har en plan för att klara av det går i konkurs inom 18 månader! (Källa: Price Waterhouse)

Lösningen

Det absolut bästa skyddet är avbrottsfri kraft (UPS – Uninterruptible Power Supply) som ligger on-line med nätspänningen. Känslig apparatur såsom datorer och avancerad mätutrustning matas med konstant stabiliserad sinusspänning av hög kvalité via en lik/växelriktare.

Kvalitén på nätspänningen blir då av mindre betydelse då likriktaren filtrerar bort alla korta spänningstoppar, avbrott och andra störningar. Om nätspänningen skulle brytas sker matningen från ett separat batteripaket, vilket som standard räcker ca 10 min vid full belastning. På den tiden hinner man avbryta pågående arbete och spara data utan förluster i vare sig programvara eller utrustning.

Backuptiden kan förlängas genom externa batterier upp till flera timmar. Livslängden på batterierna är som standard 5 år, men kan erhållas med 10 eller +12 års batterier som tillval.

Olika typer av UPS’er

Vad är skillnaden och vilken teknik är rätt för dig? Det finns 3 olika typer av UPS lämpliga för olika uppgifter och laster. Här förklaras de olika teknikerna tillsammans med deras för- och nackdelar. Förhoppningsvis kan det hjälpa dig att avgöra vilken typ av UPS som är lämplig för dig:

Off-line/Nät-interaktiv UPS (iPlug, NPW, Vision)

 

Offline

Inkommande elnät försörjer belastningen via filter som delvis skyddar mot störningar och en reglerkrets som styr utspänningen så att den hålls på en jämn nivå även om inspänningen varierar. Vid strömavbrott kopplas batterierna in via växelriktaren som ligger i standby på 3-6 ms (typiskt värde). Skyddar även mot långvarig över- och underspänning. Utgångsspänningen är fyrkantvåg för de mindre off-line modellerna och äkta sinusvåg för de nätinteraktiva. Vissa tillverkare marknadsför deras nätinteraktiva UPS’er som att de är online UPS’er genom att kalla dem digital online, inline eller online nätinteraktiv etc. Var uppmärksam på vilken teknik det verkligen är i den UPS’n ni köper!Fördelar:

 • Lägre kostnad än online
 • Tyst vid standbyläge
 • Effektiv

Nackdelar:

 • Avvikelser såsom spikar kan fortfarande passera direkt till lasten
 • Avbrott vid inkoppling av batteridrift
 • Ingen failsafe – UPS’n kommer ta ner lasten vid hög startström, överlast eller fel på likriktaren

On-line UPS (SEP, SDH, SPH, MST/MCT, MHT, Multipower)

 

Online

En UPS som använder online teknik ger det absolut bästa skyddet som finns. UPS’n omvandlar 230V AC ingången till  DC spänning som sen används för att ladda batterierna. DC strömmen matas via ett likriktar steg som rekonstruerar 230V AC utgången. Eftersom AC utgången är helt återskapad, blir den helt fri från yttre störningar såsom spikar och dippar andra spänningsvariationer.  Utgångsspänningen och frekvensen kontrolleras och regleras precist vilket ger en ren och stabil sinusformad utgångsspänning. En online UPS kan klara av stora variationer av ingångsspänningen innan batteridriften tar vid (normalt ca184-276V) vilket eliminerar onödiga batteriurladdningar. Vid nätavbrott kopplas batterierna in helt utan avbrott. En online UPS har även självdiagnostiserande egenskaper som omedelbart kopplar in lasten till nätet om det är något fel på hårdvaran eller vid överhettning av UPS’n.

 • Kontinuerligt och totalt kraftskydd
 • Failsafe/överlast skydd med statisk bypass
 • Inget avbrott vid nätavbrott
 • Stor tolerans mot avvikelser av ingångsspänningen

Övrigt

Samtliga UPS-enheter är CE-märkta och följer de gällande europeiska direktiven för UPS-normer; EN 50091-1 Säkerhet, EN 50091-2 EMC, EN 50091-Prestanda (draft).Kvaliteten är hög och sker i enlighet med ISO9001.

Miljö

I samtliga UPS priser ingår miljöavgift till Naturvårdsverket för de batterier som ingår.