Elrond logo. Elrond logo.

Potentialutjämning snabbguide

Ingående teori och produkter från vår kortformsguide. Innehåller de vanligast artiklarna som är lagerlagda och E-nummersatta.

Datablad Skriv ut

Potentialutjämning i byggnad

Inledning

Syftet med ett potentialutjämningssystem är att utjämna spänningarna mellan olika delar i en anläggning.
Potentialutjämning kan delas upp i två begrepp. Skyddsutjämning och funktionsutjämning. Förklaras mer nedan. Det är viktigt att veta varför man gör det. Nya handboken om potentialutjämning tydliggör
det. Oavsett syfte så är åtgärderna gällande armering densamma.

Skyddsutjämning 

Den huvudsakliga uppgiften för skyddsutjämningssystem är att skydda person och husdjur mot elchock och anläggningar mot sakskada och därmed undvika farlig beröringsspänning. Skyddsutjämning syftar till att alltid ha en ofarlig spänning mellan ledande delar.

Funktionsutjämning

Utförs för att säkerställa en funktion hos elektrisk utrustning och kallas därför för funktionsutjämning. Skyddar utrustning, apparater och system samt att upprätthålla funktionaliteten.

Inkommande elkablar

Kablar och rör utifrån ska föras in i byggnaden så nära varandra som möjligt. Inkommande elkabels PE- alternativt PEN-ledare förbinds via huvudcentralen (HC) med huvudjordningsskenan.
Inkommande kablar skyddas med överspänningsskydd.

Huvudjordningsskena

I varje byggnad ska finnas en huvudjordningsskena. Denna placeras i närheten av den plats där rör och kablar dras in. Skenan ska vara lätt åtkomlig utan ingrepp i starkströmsanläggningen.

Armering

Armeringsmatta/armering ansluts till huvudjordningsskena. Läs mer under potentialutjämning av bottenplatta.

Metalliska byggnadsdelar

Berörbara byggnadsdelar av metall som kan komma i kontakt med en främmande ledande del (stålbalkar, stålkonstruktioner mm) ansluts till huvudjordningsskenan.

Stegar, kanaler mm är kompletterande potentialutjämning och ska normalt sett inte potentialutjämnas.

Potentialutjämning av armering i betong

För att få en bra potentialutjämning  krävs att man monterar på ett visst sätt. Det materiel som behövs kan ibland vara svårt att beräkna. Denna information förenklar beräkning och kalkylering av materialåtgången samt säkerställer att ni får rätt materiel.

Våra rekommendationer är helt i enlighet med gällande föreskrifter såsom:

  • SS 436 40 00 Elinstallationsreglerna.
  • Handbok 449 Potentialutjämning i industriella elanläggningar.
  • Vi uppfyller även kommande handbok om potentialutjämning som planeras 2021.

 

Elrond potentialutjämning

Slingmetoden

Slingmetoden Elrond

Potentialutjämning av armeringsmattor

Kan utföras på 2 olika sätt. Slingmetoden eller rutnätsmetoden.

Vänstra bilden visar slingmetoden. Där förläggs en stållina (50mm²/Ø8mm) i en slinga på armeringen och förbinds med 2st klämmor/armeringsmatta. Den metoden är att föredra då all armering blir ansluten.
Rutnätsmetoden visas på högra bilden. Då förläggs en lina i ett rutnät om 10x10m som förbinds med klämförband cc 1-2m.
Vi rekommenderar även en lina runt ­ytterkant.
Man kan även använda 10 mm (78 mm²) stål eller 30 x 3,5 mm (105 mm²) ­plattjärn. Beroende på t ex beställarkrav.
Vid lösarmering: 1st klämma/1-2meter armeringsrad.

Rutnätsmetoden

OBS! Förses byggnaden med åskledarsystem (enligt SS-EN 62305) är kravet 10 mm (78 mm² ) stål eller 30 x 3.5 mm (105 mm² ) plattjärn.
Vid åskledarsystem rekommenderas minst en kontaktplatta vid varje hörn eller vid varje nedledare.

 

materialåtgång potentialutjämning

Att tänka på vid materialkombinationer

Material väljs med hänsyn till elektriska och mekaniska påkänningar.
Observera så att korrosion inte uppstår vid kombination av olika metaller (se tabell).

Metaller skyddsutjämning

Sats för bottenplattor 150-200m² PUS-SATS 30 klämmor / 50m Lina 8mm / 1 kontaktplatta 0683589 Download PDF
Potentialutjämning lina 100008 100010 100019 100015-50 100015 100011 Stål/varmförzinkat Lina, Z350, 8mm 100008-100 Ø 8mm/50mm², 100m/ring, 40kg/ring 0683623 Download PDF
Potentialutjämning lina 100008 100010 100019 100015-50 100015 100011 Stål/varmförzinkat Lina, Z350, 8mm 100008-50 Ø 8mm/50mm², 50m/ring, 20kg/ring 0680546 Download PDF
Potentialutjämning lina 100008 100010 100019 100015-50 100015 100011 Stål/varmförzinkat Lina, Z350, 10mm 100010-80 Ø 10mm/78mm², 80m/ring, 50kg/ring 0683624 Download PDF
111336k Plattjärn Stål/varmförzinkat Z500 100336k 30×3.5mm, 30m/ring, 25kg/ring 0683578 Download PDF
Bild Specifikation Typbeteckning Passar/Mått/Info E-nummerDatablad
universalklämma Diagonalklämma Stål/varmförzinkat 111696 ø 10 - 20 mm + pl. 30x3.5 mm 0683564 Download PDF
Diagonalklämma Stål/varmförzinkat 111697 ø 10 - 40 mm + pl. 30x3.5 mm 0683565 Download PDF
Diagonalklämma Diagonalklämma Rostfritt V2A med mellanbricka 111697RFS1 ø 10 - 40 mm + pl. 30x3.5 mm 0680497 Download PDF
-
Multiklämma Stål/förzinkat 111279S 4-6/8-10 mm 0683649 Download PDF
Multiklämma Elrond Multiklämma Stål/förzinkat 1270 8-10/8-10 mm 0683609 Download PDF
Multiklämma Stål/förzinkat 1270S6 8-10/12 mm 0683598 Download PDF
111430 Multiklämma Stål/förzinkat 111430 8-10/16 mm 0683750 Download PDF
Multiklämma Stål/förzinkat 111430S13 8-10/20 mm 0680017 Download PDF
-
Multiklämma Rostfritt V2A, 3delad 198932S1 4-6/8-10 mm 0683774 Download PDF
111279S 1273 198932S1 Multiklämma Rostfritt V2A 1273 8-10/8-10 mm 0683612 Download PDF
-
112006 Kontaktplatta Rostfritt V4A 112006 Med förbindningsbult ø 10 mm, längd 190 mm, Anslutning M10/M12 0683660 Download PDF
111701 pelare Anslutningsvinkel Rostfritt V2A 111701 8-10 mm med 12,5mm bulthål 0683569 Download PDF
M10x35 Bult Rostfritt V2A M10x35 M10, 35 mm lång 0683664 Download PDF
Bild Specifikation Typbeteckning Passar/Mått/Info E-nummerDatablad

Potentialutjämningsskenor

POT Mini är en liten potentialutjämningsskena för bostäder och små installationer med 2st 25mm² + 5st 16mm² anslutningar.

POT 1 är en enkel potentialutjämningsskena med anslutning för plattjärn/8-12mm samt 7st 16mm² anslutningar.

111 075 är en potentialutjämningsskena med alu-lock med anslutning för plattjärn/8-12mm+1st 25-95mm²
samt 7st 25mm² anslutningar.

POT Mini Potentialutjämningsskena Potentialutjämningsskena 2st 25mm² + 5st 16mm², ny miljögodkänd version (blyfri och halogenfri plast). POT Mini 0680383 Download PDF
POT1 Potentialutjämningsskena Potentialutjämningsskena 1st 8-12mm samt 7st 16mm², ny miljögodkänd version (blyfri och halogenfri plast). POT1 0683667 Download PDF
111075 111 075 Potentialutjämningsskena Potentialutjämningsskena 1st 8-12mm+1st 25-95mm² samt 7st 25mm² 111075 0683554 Download PDF
Bild Specifikation Typbeteckning E-nummerDatablad

Potentialutjämningsskenor för huvudpotentialutjämning enligt SS-EN 436 40 00, komplett med bultar DIN 933 M10x25 mm, muttrar, fjäderbrickor och isolatorer. Levereras inklusive fästskruvar och betongplugg. Rekommenderat åtdragningsmoment: 20-30Nm, Koppar 17mm-hylsa.

Potentialutjämningsskenor Koppar Kopparskena 5-anslutningar 910009 0683670 Download PDF
Kopparskena 6-anslutningar POT2 0683671 Download PDF
Kopparskena 8-anslutningar 910375 0683672 Download PDF
Kopparskena 10-anslutningar 910139 0683673 Download PDF
Kopparskena 12-anslutningar 910193 0683674 Download PDF
Kopparskena 14-anslutningar 910010 0683675 Download PDF
Kopparskena 15-anslutningar 910359 0683676 Download PDF
Kopparskena 16-anslutningar 910527 0683677 Download PDF
Kopparskena 18-anslutningar 910540 0683678 Download PDF
Kopparskena 20-anslutningar 910 382 0683679 Download PDF
Bild Specifikation Typbeteckning E-nummerDatablad

Potentialutjämningsskenor, Väggavstånd (höjd ca. 35mm); alla anslutningar Ø 10,5 mm.Rekommenderat åtdragningsmoment: 20-30Nm, V2A Rostfri. 17mm-hylsa.

Potentialutjämningsskenor Rostfri Rostfri 2-anslutningar 910330 0683720 Download PDF
Rostfri 3-anslutningar 910331 0683721 Download PDF
Rostfri 4-anslutningar 910305 0683722 Download PDF
Rostfri 5-anslutningar 910306 0683723 Download PDF
Rostfri 6-anslutningar 910307 0683724 Download PDF
Rostfri 7-anslutningar 910332 0683725 Download PDF
Rostfri 8-anslutningar 910308 0683726 Download PDF
Rostfri 9-anslutningar 910333 0683727 Download PDF
Rostfri 10-anslutningar 910309 0683728 Download PDF
-
1362 KS-Anslutning 1362 0683747 Download PDF
-
Handverktyg - stål/förzinkad 1049 0683604 Download PDF
Bild Specifikation Typbeteckning E-nummerDatablad

Potentialutjämningsdetaljer

111260 Jordningsband Rostfritt V2A, 2,5 till 16 mm2 111260 10-48mm (1/8"-1 1/2") 0683785 Download PDF
111441 111442 Jordningsband Rostfritt V2A, 4-50 mm2 111441 17-50 mm (3/8 "-1 1/2") 0683655 Download PDF
111441 111442 Jordningsband Rostfritt V2A, 4-50 mm2 111442 27-115 mm (3/4"-4") 0683556 Download PDF
-
913825 Band Rostfritt V2A 913825 22*0,4mm, 25m/fp 0683753 Download PDF
111449 Klämma för Band 111449 5-50mm2 0683752 Download PDF
-
111887 111888 111889 Balkklämma Rostfritt V2A med klämma 8-10mm 111887 5-19 mm 0683601 Download PDF
Balkklämma Rostfritt V2A med klämma 8-10mm 111888 19-36 mm 0683602 Download PDF
Balkklämma Rostfritt V2A med klämma 8-10mm 111889 36-52 mm 0683603 Download PDF
111787 111788 111789 Balkklämma Rostfritt V2A med vinkel 8-10mm 111787 5-19 mm 0680234 Download PDF
Balkklämma Rostfritt V2A med vinkel 8-10mm 111788 19-36 mm 0680236 Download PDF
Balkklämma Rostfritt V2A med vinkel 8-10mm 111789 36-52 mm 0680238 Download PDF
Bild Specifikation Typbeteckning Passar/Mått/Info E-nummerDatablad