Elrond logo. Elrond logo.

Potentialutjämning snabbguide

Ingående teori och produkter från vår kortformsguide. Innehåller de vanligast artiklarna som är lagerlagda och E-nummersatta.

Datablad Skriv ut

Potentialutjämning i byggnad

Inledning

Syftet med ett potentialutjämningssystem är att utjämna spänningarna mellan olika delar i en anläggning.
Potentialutjämning kan delas upp i två begrepp. Skyddsutjämning och funktionsutjämning. Förklaras mer nedan. Det är viktigt att veta varför man gör det. Nya handboken om potentialutjämning tydliggör
det. Oavsett syfte så är åtgärderna gällande armering densamma.

Skyddsutjämning 

Den huvudsakliga uppgiften för skyddsutjämningssystem är att skydda person och husdjur mot elchock och anläggningar mot sakskada och därmed undvika farlig beröringsspänning. Skyddsutjämning syftar till att alltid ha en ofarlig spänning mellan ledande delar.

Funktionsutjämning

Utförs för att säkerställa en funktion hos elektrisk utrustning och kallas därför för funktionsutjämning. Skyddar utrustning, apparater och system samt att upprätthålla funktionaliteten.

Inkommande elkablar

Kablar och rör utifrån ska föras in i byggnaden så nära varandra som möjligt. Inkommande elkabels PE- alternativt PEN-ledare förbinds via huvudcentralen (HC) med huvudjordningsskenan.
Inkommande kablar skyddas med överspänningsskydd.

Huvudjordningsskena

I varje byggnad ska finnas en huvudjordningsskena. Denna placeras i närheten av den plats där rör och kablar dras in. Skenan ska vara lätt åtkomlig utan ingrepp i starkströmsanläggningen.

Armering

Armeringsmatta/armering ansluts till huvudjordningsskena. Läs mer under potentialutjämning av bottenplatta.

Metalliska byggnadsdelar

Berörbara byggnadsdelar av metall som kan komma i kontakt med en främmande ledande del (stålbalkar, stålkonstruktioner mm) ansluts till huvudjordningsskenan.

Stegar, kanaler mm är kompletterande potentialutjämning och ska normalt sett inte potentialutjämnas.

Potentialutjämning av armering i betong

För att få en bra potentialutjämning  krävs att man monterar på ett visst sätt. Det materiel som behövs kan ibland vara svårt att beräkna. Denna information förenklar beräkning och kalkylering av materialåtgången samt säkerställer att ni får rätt materiel.

Våra rekommendationer är helt i enlighet med gällande föreskrifter såsom:

  • SS 436 40 00 Elinstallationsreglerna.
  • Handbok 449 Potentialutjämning i industriella elanläggningar.
  • Vi uppfyller även kommande handbok om potentialutjämning som planeras 2021.

 

Elrond potentialutjämning

Slingmetoden

Slingmetoden Elrond

Potentialutjämning av armeringsmattor

Kan utföras på 2 olika sätt. Slingmetoden eller rutnätsmetoden.

Vänstra bilden visar slingmetoden. Där förläggs en stållina (50mm²/Ø8mm) i en slinga på armeringen och förbinds med 2st klämmor/armeringsmatta. Den metoden är att föredra då all armering blir ansluten.
Rutnätsmetoden visas på högra bilden. Då förläggs en lina i ett rutnät om 10x10m som förbinds med klämförband cc 1-2m.
Vi rekommenderar även en lina runt ­ytterkant.
Man kan även använda 10 mm (78 mm²) stål eller 30 x 3,5 mm (105 mm²) ­plattjärn. Beroende på t ex beställarkrav.
Vid lösarmering: 1st klämma/1-2meter armeringsrad.

Rutnätsmetoden

OBS! Förses byggnaden med åskledarsystem (enligt SS-EN 62305) är kravet 10 mm (78 mm² ) stål eller 30 x 3.5 mm (105 mm² ) plattjärn.
Vid åskledarsystem rekommenderas minst en kontaktplatta vid varje hörn eller vid varje nedledare.

 

materialåtgång potentialutjämning

Att tänka på vid materialkombinationer

Material väljs med hänsyn till elektriska och mekaniska påkänningar.
Observera så att korrosion inte uppstår vid kombination av olika metaller (se tabell).

Metaller skyddsutjämning

PUS-SATS Sats för villa plattor 150-200m² PUS-SATS 30 klämmor / 50m Lina 8mm / 1 kontaktplatta 0683589
Potentialutjämning lina 100008 100010 100019 100015-50 100015 100011 Stål/varmförzinkat Lina, Z350, 8mm 100008-100 Ø 8mm/50mm², 100m/ring, 40kg/ring 0683623
Potentialutjämning lina 100008 100010 100019 100015-50 100015 100011 Stål/varmförzinkat Lina, Z350, 8mm 100008-50 Ø 8mm/50mm², 50m/ring, 20kg/ring 0680546
Potentialutjämning lina 100008 100010 100019 100015-50 100015 100011 Stål/varmförzinkat Lina, Z350, 10mm 100010-80 Ø 10mm/78mm², 80m/ring, 50kg/ring 0683624
111336k Plattjärn Stål/varmförzinkat Z500 100336k 30×3.5mm, 30m/ring, 25kg/ring 0683578
Bild Specifikation Typbeteckning Passar/Mått/Info E-nummer
universalklämma Diagonalklämma Stål/varmförzinkat 111696 ø 10 - 20 mm + pl. 30x3.5 mm 0683564
Diagonalklämma Stål/varmförzinkat 111697 ø 10 - 40 mm + pl. 30x3.5 mm 0683565
Diagonalklämma Diagonalklämma Rostfritt V2A med mellanbricka 111697RFS1 ø 10 - 40 mm + pl. 30x3.5 mm 0680497
Multiklämma Stål/förzinkat 111279S 4-6/8-10 mm 0683649
Multiklämma Elrond Multiklämma Stål/förzinkat 1270 8-10/8-10 mm 0683609
Multiklämma Stål/förzinkat 1270S6 8-10/12 mm 0683598
111430 Multiklämma Stål/förzinkat 111430 8-10/16 mm 0683750
Multiklämma Stål/förzinkat 111430S13 8-10/20 mm 0680017
Multiklämma Rostfritt V2A, 3delad 198932S1 4-6/8-10 mm 0683774
111279S 1273 198932S1 Multiklämma Rostfritt V2A 1273 8-10/8-10 mm 0683612
112006 Kontaktplatta Rostfritt V4A 112006 Med förbindningsbult ø 10 mm, längd 190 mm, Anslutning M10/M12 0683660
111701 pelare Anslutningsvinkel Rostfritt V2A 111701 8-10 mm med 12,5mm bulthål 0683569
M10x35 Bult Rostfritt V2A M10x35 M10, 35 mm lång 0683664
Bild Specifikation Typbeteckning Passar/Mått/Info E-nummer

Potentialutjämningsskenor

POT Mini är en liten potentialutjämningsskena för bostäder och små installationer med 2st 25mm² + 5st 16mm² anslutningar.

POT 1 är en enkel potentialutjämningsskena med anslutning för plattjärn/8-12mm samt 7st 25mm² anslutningar.

111 075 är en potentialutjämningsskena med alu-lock med anslutning för plattjärn/8-12mm+1st 25-95mm²
samt 7st 25mm² anslutningar.

POT Mini Potentialutjämningsskena Potentialutjämningsskena 2st 25mm² + 5st 16mm², ny miljögodkänd version (blyfri och halogenfri plast). POT Mini 0680383
POT1 Potentialutjämningsskena Potentialutjämningsskena 1st 8-12mm samt 7st 16mm², ny miljögodkänd version (blyfri och halogenfri plast). POT1 0683667
111075 111 075 Potentialutjämningsskena Potentialutjämningsskena 1st 8-12mm+1st 25-95mm² samt 7st 25mm² 111075 0683554
Bild Specifikation Typbeteckning E-nummer

Potentialutjämningsskenor för huvudpotentialutjämning enligt SS-EN 436 40 00, komplett med bultar DIN 933 M10x25 mm, muttrar, fjäderbrickor och isolatorer. Levereras inklusive fästskruvar och betongplugg. Rekommenderat åtdragningsmoment: 20-30Nm, Koppar 17mm-hylsa.

Potentialutjämningsskenor Koppar Kopparskena 5-anslutningar 910009 0683670
Kopparskena 6-anslutningar POT2 0683671
Kopparskena 8-anslutningar 910375 0683672
Kopparskena 10-anslutningar 910139 0683673
Kopparskena 12-anslutningar 910193 0683674
Kopparskena 14-anslutningar 910010 0683675
Kopparskena 15-anslutningar 910359 0683676
Kopparskena 16-anslutningar 910527 0683677
Kopparskena 18-anslutningar 910540 0683678
Kopparskena 20-anslutningar 910 82 0683679
Bild Specifikation Typbeteckning E-nummer

Potentialutjämningsskenor, Väggavstånd (höjd ca. 35mm); alla anslutningar Ø 10,5 mm.Rekommenderat åtdragningsmoment: 20-30Nm, V2A Rostfri. 17mm-hylsa.

Potentialutjämningsskenor Rostfri Rostfri 2-anslutningar 910330 0683720
Rostfri 3-anslutningar 910331 0683721
Rostfri 4-anslutningar 910305 0683722
Rostfri 5-anslutningar 910306 0683723
Rostfri 6-anslutningar 910307 0683724
Rostfri 7-anslutningar 910332 0683725
Rostfri 8-anslutningar 910308 0683726
Rostfri 9-anslutningar 910333 0683727
Rostfri 10-anslutningar 910309 0683728
1362 KS-Anslutning 1362 0683747
Handverktyg - stål/förzinkad 1049 0683604
Bild Specifikation Typbeteckning E-nummer

Potentialutjämningsdetaljer

111260 Jordningsband Rostfritt V2A, 2,5 till 16 mm2 111260 10-48mm (1/8"-1 1/2") 0683785
111441 111442 Jordningsband Rostfritt V2A, 4-50 mm2 111441 17-50 mm (3/8 "-1 1/2") 0683655
111441 111442 Jordningsband Rostfritt V2A, 4-50 mm2 111442 27-115 mm (3/4"-4") 0683556
913825 Band Rostfritt V2A 913825 22*0,4mm, 25m/fp 0683753
111449 Klämma för Band 111449 5-50mm2 0683752
111887 111888 111889 Balkklämma Rostfritt V2A med klämma 8-10mm 111887 5-19 mm 0683601
Balkklämma Rostfritt V2A med klämma 8-10mm 111888 19-36 mm 0683602
Balkklämma Rostfritt V2A med klämma 8-10mm 111889 36-52 mm 0683603
111787 111788 111789 Balkklämma Rostfritt V2A med vinkel 8-10mm 111787 5-19 mm 0680234
Balkklämma Rostfritt V2A med vinkel 8-10mm 111788 19-36 mm 0680236
Balkklämma Rostfritt V2A med vinkel 8-10mm 111789 36-52 mm 0680238
Bild Specifikation Typbeteckning Passar/Mått/Info E-nummer