Elrond logo. Elrond logo.
brandkårsbrytare

Brandkårsbrytare / knapp

Brandkårsbrytare / knapp

Datablad Skriv ut

Nyhet

Kapsling med brandkårsbrytare och indikeringslampa. Låst med brandkårslås så endast räddningstjänst kommer åt brytaren. Denna kapsling innehåller svamptrycke som bryter matningen till brandmannabrytare/kontaktorer som sitter mellan solpanelerna och växelriktaren. Vid brand eller annan fara använder Räddningstjänsten detta nödstopp för att skilja bort solpanelerna från växelriktaren.

brandkårsbrytare Brandkårsbrytare i kapsling med indikering 230VAC BRYT-1-SOL 27 408 30
Bild Specifikation Artikelnummer E-nummer