Elrond logo. Elrond logo.
brandkårsbrytare

Nödstopp för brandkårsbrytare

Brandkårsbrytare / knapp

Datablad Skriv ut

Nödstopp för brandkårsbrytare med indikeringslampa. Låst med brandkårslås så endast räddningstjänst kommer åt. Denna kapsling innehåller svamptrycke som bryter matningen till brandmannabrytare/kontaktorer som sitter mellan solpanelerna och växelriktaren. Vid brand eller annan fara använder Räddningstjänsten detta nödstopp för att skilja bort solpanelerna från växelriktaren.

Nödstopp för brandkårsbrytare Nödstopp för brandkårsbrytare i kapsling med indikering 230VAC BRYT-1-SOL 27 408 30
Bild Specifikation Artikelnummer E-nummer