Elrond logo. Elrond logo.

Applikationer

Här visas några applikationer där vi kan erbjuda helhetslösningar som täcker både överspänningsskydd, potentialutjämning, åskledarsystem samt UPS. Kontakta oss så berättar vi mer.

Intressanta och aktuella applikationer

Solcellsanläggningar

Solcellsanläggning

Solcellsguide pdf

Med den ständigt ökande globala uppvärmningen och dess betydelse för energibesparing är behovet stort för förnybara energikällor. Allt större betydelse får användningen av solcellsanläggningar. Sådana system måste placeras utomhus och som sådana är de känsliga för effekterna av blixtnedslag. Om säker och pålitlig drift ska kunna garanteras, måste dessa system skyddas med lämpliga åtgärder såsom överspänningsskydd. Vi har tagit fram specifika skydd för sådana anläggningar.

För solcellsinstallationer har vi även åskledarmateriel som är väl lämpat antingen för att skydda anläggningen eller hela fastigheten.

Laddstationer

Laddstationer pdf

Laddstationer för el- och hybridbilar blir mer och mer vanliga. Frågan om överspänningsskydd för dessa uppstår därmed allt oftare. Det är inget krav på överspänningsskydd men enligt Elinstallationsreglerna utg 3 bör överspänningsskydd installeras, främst för att skydda anslutet elfordon. Själva laddstationen skyddas även den av överspänningsskyddet.

”722.443 För att förhindra skada på elfordonet från överspänningar bör ett överspänningsskydd installeras för att skydda kretsen som matar elfordonet.”

Typ av överspänningsskydd bör vara minst mellanskydd. Elrond rekommenderar mellanskydd med den patenterade Safetec tekniken vilket innebär att skyddet klarar även andra störningar än åskrelaterade. T ex glapp i neutralledaren m m.
För absolut bästa skydd vid utsatta placeringar rekommenderas Grov-/finskyddet ED150S-TEC230. Även det har Safetec tekniken.
Samma överspänningsskydd kan installeras oavsett typ av laddstation.

Datahallar

Datacenter

Även om överspänningsskydd tillägnas stor uppmärksamhet för datacenter, finns det flera stora avstängningar och misslyckanden till följd av överspänning. Det mest kända är fel på Irland Amazons datacenter. Fel eller inget skydd kan leda till förstörelse av utrustning, stilleståndstider för datacenter, åldrande utrustning och dataförlust. Dataförlust kan undvikas genom att göra säkerhetskopior, men med fler säkerhetskopior ökar risken för att oönskad information läcker.

Typiska tillämpningar är superdatorer, data servrar, datacentra i företag, datacenter av offentliga institutioner.

Elrond har stor erfarenhet av att skydda stora datahallar såsom Facebooks anläggning i Sverige, Ericsson m fl.

Infratruktur för Järnväg

Railway-Station 

Vikten av att se till att säkerheten för signal och kommunikationssystem inte misslyckas i ett järnvägsnät, är välkänd. Blixtnedslag och andra överspänningar kan inverka på sådana system eller orsaka fullständigt stopp. Denna fara kan mildras genom en strategisk användning av lämpliga överspänningsskydd. Det mycket utsatta läget gör det viktigt att skydda inkommande el. Här är det även vanligt med signalkablar som behöver skyddas. Vi har ett stort program av signalskydd och även en del speciallösningar för den svenska järnvägen. Lämpliga produkter är t ex ED150S-TEC230 för kraft där Safetec teknologin är mycket bra även för de andra typer av störningar som förekommer inom järnvägsapplikationer. Särskilt potentialutjämningsmaterial för järnvägsapplikationer som används vid broar och tunnlar finns också i programmet, läs mer här .

IP kameror

IP kameror

ED-NET 6 cat är avsedd att skydda lokala nätverk (LAN) från överspänningstoppar och urladdningar som skapas genom transienter. LAN-system är särskilt utsatta för sådana störningar på grund av de ofta långa kabellängder som beter sig som antenner till atmosfäriska störningar.
Skyddar alla 8 parter i UTP, STP och klarar Cat 6.

Skydd för vindkraft

Vindkraft

Med den ökande medvetenheten om den globala uppvärmningen och gränserna för våra fossila bränslen, blir behovet av att hitta bättre förnybar energi uppenbar. Användningen av vindkraft är en snabbt växande bransch. Sådan installation är i allmänhet placerade på öppen och förhöjd terräng och som sådan blir den extra utsatt för blixtnedslag. Om tillförlitligheten skall kunna upprätthållas är det viktigt att överspänningsskadorna minskas. Vi erbjuder ett brett sortiment av överspänningsskydd som passar för både direkta och indirekta blixtströmmar.

Det mycket utsatta läget gör det viktigt att skydda både inkommande el och kraft­kablarna från tornet. Vi har ett stort program av åsk­skydd för vindkraft anpassade för den speciella spänningsnivån. Vi har även stor erfarenhet av jordning av fundamenten, se kapitel potentialutjämning i katalogen.

Radiobasstationer

Radiobasstationer

Mobila basstationer är på grund av sin höga höjd utsatt för åska och andra störningar. För att säkerställa ostörd service för alla kunder och naturligtvis för att undvika ekonomiska förluster, är det nödvändigt att skydda dem med överspänningsskydd.

Det mycket utsatta läget gör det viktigt att skydda inkommande el, och i förekommande fall andra signalkablar såsom koaxkablar m fl. Separat jordtag används även för åskskydden. Lämplig produkt är t ex ED150S-TEC230. Jordtagsmaterial, även i andra metaller än koppar, är ett av våra specialområden. Åtgärder för dessa anläggningar är potentialutjämning av bottenplattan samt att ringlina förläggs.

Elrond har stor erfarenhet av att skydda radiobasstationer genom många års samarbete med Ericsson och de flesta andra systemleverantörer world-wide.

Villor, lantbruk och industribyggnader.

Skydd av villa

Här är det viktigt att skydda inkommande el, tele samt andra signalkablar. Inkommande metalldelar enligt ritningen skall även jordas ihop till en potentialutjämningsskena. Lämpliga produkter är antingen något av åskpaketen eller lösa skydd för montage i mätarskåp, t ex EDG64S-230, el och EDL1V170, tele. Vid fiber behövs inget teleskydd.

Potentialutjämning av villor görs enkelt med PUS paketet (E 06 835 89). Innehåller vad som behövs för en bottenplatta upp till ca 150-200m2. När det gäller lantbruk och industrifastigheter kan man ta hjälp av åtgångstabellen.

Bensinstationer

Bensinstation

Bränsle tankställen och lagringstankar är till sin natur potentiellt farliga anläggningar. Som sådan, finns det ett behov av att garantera säkerheten för både personal och utrustning från de faror som okontrollerade blixturladdningar eller andra överspänningskällor. Skydd av sådana anläggningar kräver installation av korrekt utvalda och lämpliga överspänningsskydd. Inom detta område som är riskfyllt och därför Ex klassas har vi materiel för både potentialutjämning samt åskskydd. Vi har medverkat både vid etanolsatsningen och biogasanläggningar med potentialutjämningsmateriel och jordning. Här är krav på kompletterande potentialutjämning. Se även separat Ex handbok 427.