Elrond logo. Elrond logo.

Potentialutjämning

Potentialutjämning

Potentialutjämning fakta 2022 pdf

Genom potentialutjämningen förbinds samtliga ledande system med varandra och får därmed samma potential. Spänningsdifferenser som kan uppstå mellan olika system undviks eller reduceras väsentligt med potentialutjämning. Systemet ansluts till jord och får då optimal funktion. Ledande delar som kommer in i byggnaden förbinds till huvudpotentialutjämningen så nära de införs i byggnaden som möjligt.

Observera att valda metaller måste fungera ihop. Te x så kan inte koppar och stål kopplas ihop eftersom det då blir materialvandring. Rostfritt stål fungerar dock ihop med koppar. Därför kan inte en kopparlina läggas på armeringsmattor utan man kan ta vanligt varmförzinkat stål, det blir dessutom mycket billigare.

Vid ny- och ombyggnation ska samtliga ledande delar införas på samma ställe till fastigheten. I en potentialutjämnad byggnad minskar risken för farliga beröringsspänningar både ifrån det matande nätet men även för fel inom anläggningen.

Nya krav enligt svensk standard SS 436 40 00 utg 3.

I varje byggnad ska främmande ledande delar som förs in utifrån anslutas till huvudjordningsskenan med skyddsutjämningsledare.
Följande är exempel på delar som kan behöva anslutas till huvudjordningsskenan:

  • Rörledningar av metall som förs in i byggnaden, till exempel gas- och vattenledningar
  • Främmande ledande delar i form av berörbar metallarmering i betong
  • Främmande ledande delar som är en del av byggnaden.

Se även handbok 461, Potentialutjämning för skydd och funktion.

Potentialutjämning av bottenplatta

För att få en bra potentialutjämning och som uppfyller de nya reglerna krävs att man monterar på ett visst sätt. Det material som behövs kan ibland vara svårt att beräkna. Denna information förenklar beräkning och kalkylering av materialåtgången samt säkerställer att ni får rätt material.

 

Potentialutjämning av bottenplattor skall göras enligt följande:

Samtliga armeringsmattor förbinds ordentligt med varandra via en 50mm2 galvaniserad tråd (t ex E06 836 23) med minst 2 klämmor (t ex E06 836 09)/matta. Tråden ansluts till rostfri kontaktplatta (E06 836 60), dels för att förenkla framtida anslutningar dels för att minimera galvanisk korrosion. Kontaktplattan ansluts sedan till potentialutjämningsskena.

OBS! Förses byggnaden med åskledarsystem (enligt SS-EN 62305) är kravet 10 mm Ø (78 mm2) stål eller 30 x 3.5 mm (105 mm2) ­plattjärn.

 

Vägledning

Potentialutjämning bottenplattor 2023

Filmer