Elrond logo. Elrond logo.

Åskledare snabbguide

Ingående teori och produkter från vår kortformsguide. Innehåller de vanligast artiklarna som är lagerlagda och E-nummersatta.

Datablad Skriv ut

Åskledare – Introduktion

Åskledarsystem Elrond

En åskskyddsanläggnings uppgift är att skydda en byggnad mot direkt åsknedslag. Detta genom att säkert leda blixten från inslagspunkten, på utsidan av byggnaden, till jord. Ledningsbundna system kan även föra in åska och överspänningar i en byggnad och där skada installationer och utrustningar. För att skydda dessa måste ytterligare åtgärder vidtas. Vi arbetar helt i enlighet med aktuella svenska och internationella standarder. Främst nu gällande SS-EN 62305. Åskskyddshandboken 452 kan även vara till hjälp.

Åskskyddsklasser

Åskskyddsstandarden beskriver 4 olika skyddsklasser när det gäller åskledare. Valet görs av att man bestämmer sig för en viss klass beroende på erfarenhet/typ av anläggning. Alternativt så gör man en riskanalys (del 2 i standarden) för att därigenom komma fram till ett val. Rekommenderade klasser enligt åskskyddshandboken:

  • Klass I, mycket höga byggnader (över 60 meter) och/eller mycket utsatta byggnader, t ex datacenter, militäranläggningar.
  • Klass II, sjukhus, kraftvärmeverk, explosionsklassade byggnader.
  • Klass III, vanligast, t ex skolor, äldreboenden, myndighetsbyggnader, köpcentra, kyrkor.
  • Klass IV, mindre byggnader, t ex privathus.

Förklaringar

Skyddsvinkel – Vinkeln mellan uppfångare och den byggnad som skall skyddas. Ju högre mast ju större yta av byggnaden ”täcks”. Se bild.

Skyddsvinkel

Ledningsavstånd – avstånd mellan nedledare.

Effektivitet – Till hur många procents sannolikhet är byggnaden skyddad.

Skyddsklotsradie – radie på en tänkt boll som rullar över byggnaden, där bollen träffar där slår blixten troligast ner.

Masknät – rutstorlek på takledarsystemet.

För klass I-II skall överspänningsskyddet klara 25kA/ pol 10/350µs, vid klass III-IV är kravet min 12,5kA/ pol 10/350µs. Table 5 i standarden. Följande tabell visar mycket kortfattat vad man bör tänka på inom åskledarmontering.

Oisolerade åskledarsystem

Åskskyddsanläggningen omfattar följande delsystem:
Takledarsystemet med åskfångare fångar in blixturladdningen och tar upp den energi som utvecklas i nedslagspunkten samt minskar kraftigt risken för antändning eller annan skada. Takledarsystemet skall på effekti­vaste sätt fördela blixtströmmen till nedledarsystemet. Nedledarsystemet leder ned blixtströmmen från takledarsystemet och fördelar strömmen till jordledarsystemet. Nedledarna får då inte bli så varma att de orsakar antändning eller sprängning. För träväggar hålls ett avstånd på minst 10 cm med fästet 911 150 nedan. Jordledarsystemet avleder blixtströmmen till jord. Jordledarsystemet skall vara så placerat att risken för uppkomst av skador på andra installationer i marken genom sidourladdningar eller korrosion blir så liten som möjligt. Dessutom är det ett krav att vid åskledarsystem skall överspänningsskydd installeras.

Isolerade åskledarsystem

Under senare år har installationer av elektrisk utrustning på tak blivit allt mer vanligt. Sådan utrustning som avses här kan vara: luftkondi­­tionering, ventilationshuvar, solpaneler, skorstenar av metall, radiolänk utrustning och mobil­telefon­master.
För att skydda sådan utrustning från direkta blixtnedslag krävs både överspänningsskydd samt isolerade åskledarsystem. Den senaste IEC och svenska standarden SS-EN 62305 beskriver detta.
Vi har ett komplett system, där befintlig beprövad teknik används tillsammans med en del nya produkter.
Man skiljer mellan helt eller delvis isolerade system. Delvis isolerade är vanligast. För att designa ett system med isolerade åskledare används ofta den s k ”rutmetoden”. Arean som skall skyddas byggs upp med master som placeras i ett rutnät med linor emellan. Avståndet mellan masterna beror på vilken skyddsklass som erfordras (1-4). Avståndet blir därigenom mellan 5 och 20 m.
Vi erbjuder ett system som är enkelt att montera och som ger en professionell och fungerande anläggning som uppfyller alla gällande standarder.

HVC system med isolerad lina.
Ersätter separationsavstånd upp till 1,7m

HVC isolerad lina

Isolerad lina som ersätter separationsavstånd mot intilliggande elinstallationer, Ex-zoner eller mot brännbart material. Vi har 2 olika system, HVC50 och HVC85.
HVC50 ersätter avstånd på upp till 0,50m i luft och 1,0m i fast material.
HVC85 ersätter marknadsledande avstånd på upp till 0,85m i luft och 1,7m i fast material.
Mekaniskt och kemiskt skyddad med ljusgrå UV-resistent skyddsmantel.
Vi har ett stort och komplett program med linor, fästen mm.
Systemet används där man inte kan uppnå tillräckligt separationsavstånd

Höga uppfångare

Vi erbjuder uppfångare upp till 12m som monteras på vägg samt fristående uppfångare upp till 28m höjd.
Fristående uppfångare kan installeras ovan mark upp till 28m. Upp till 12m fixeras de på plats med hjälp av betongsocklar som skydd mot vindlast. Uppfångare över 12m gjuts eller bultas fast beroende på version.

uppfångare

Uppfångare teleskop 3-5.5m, Al 912400 Ställbar mellan 3-5.5m 0680241
Uppfångare teleskop 3-8m, Al 912403 Ställbar mellan 3-8m 0680261
Stativ Al, (för 912 400) 912300 Behöver 3st 25kg betongsockel, klarar 10gr taklutning 0680242
Stativ Al, (för 912 403) 912311 Behöver 6st 25kg betongsockel, klarar 10gr taklutning 0680262
Betongsockel åskledare 25kg Betongsockel 25kg 103118 Rund betongsockel 25kg 0680240
rund Underläggsplatta 103102 för rund betongsockel, skydd av takbeläggning 0683634
Bild Specifikation Typbeteckning Passar/Mått/Info E-nummer
Optimal uppfångare 1500mm 103180 ø 16 mm 0683585
Optimal uppfångare 2000mm 103181 ø 16 mm 0683584
Optimal uppfångare 2500mm 103182 ø 16 mm 0683583
Optimal uppfångare 3000mm 103183 ø 16 mm 0683582
Betongsockel uppf. kilteknik Betongsockel för Optimal uppfångare 103191 16kg med kilanslutningsklämma Rostfritt V2A 0683581
103188 Underläggsplatta för betongsockel 16kg 103188 för fyrkantig betongsockel, skydd av takbeläggning 0683580
uppfångare CC-Klämma Rostfritt V2A 1461 8-10/16 mm ansluta lina mot uppfångare 0683595
uppfångare Väggfäste uppfångare Rostfritt V2A -plast 1189 för 16mm uppfångare, 30mm från vägg 0683606
Uppfångare inkl sockel, 1m Uppfångare 1000m 103125 ø 10 mm, med sockel & klämma 0680179
Bild Specifikation Typbeteckning Passar/Mått/Info E-nummer
Potentialutjämning lina 100008 100010 100019 100015-50 100015 100011 Aluminium AlMgSi 0,5, mjuk 100019-150 Ø 8 mm, 150m, 20kg/fp 0683626
Potentialutjämning lina 100008 100010 100019 100015-50 100015 100011 Rostfritt stål 1.4301 V2A 100011-100 Ø 8 mm, 100m, 40kg/fp 0683625
Koppar, mjuk, Solid 100029 Ø 8 mm, 110m, 49kg/fp 0683627
Expansionsenhet Expansionsenhet 1380 Aluminium, 600mm, Ø 8 mm 0683760
Bild Specifikation Typbeteckning Passar/Mått/Info E-nummer
niroclip 8mm Tegeltakfäste Rostfritt V2A niroclip 111015 8 mm 0683643
111144 niroclip Nockfäste Rostfritt V2A niroclip 111144 8 mm 0683646
Falsklämma Kors-Falsklämma Stål/förzinkat 1297 8-10 mm 0683613
Falsklämma Kors-Falsklämma Rostfritt V2A 1299 8-10 mm 0683614
Falsfäste Stål/förzinkat V2A niroclip Falsfäste Stål/förzinkat niroclip 913732 8 mm 0683590
Falsfäste Stål/förzinkat V2A niroclip Falsfäste Rostfritt V2A niroclip 913734 8 mm 0683586
111273 Falsklämma Multi Plus Rostfritt V2A 3delad 111273 8-10 mm 0683648
111669 Falsklämma Rostfritt V2A Taksarg 111669 8-10 mm 0680239
Falsklämma för plåtanslutning max 3mm 111780 2,8-8mm 0680267
Falsklämma Falsklämma max 8mm 1262 2,8-8mm 0680499
Takfäste 111635 Takfäste niroclip plast för limning papptak 111635 8 mm 0683765
Takfäste betongblock 1,2kg Takfäste betongblock 1,2kg 111730 8 mm 0683739
ESS TACK EASY ESSVE ELROND LIM Universallim Tak grå, tub 290ml 9901-LIM för att limma 111 635+1175 1693415
111645S 111662 Rengöringsmedel isopropylalkohol 1 liter 111645S för rengöring vid anv. 111 662 1693417
Hängränneklämma Rostfritt V2A 111673 6-8 mm 0683771
Bild Specifikation Typbeteckning Passar/Mått/Info E-nummer
Elrond Multiklämma Aluminium 1271 8-10 mm 0683610
Elrond Multiklämma Koppar 1272 8-10 mm 0683611
111279S 1273 198932S1 Multiklämma Rostfritt V2A 1273 8-10 mm 0683612
elrond Multiklämma Rostfritt V4A 1279S 10 mm 0680233
Bild Specifikation Typbeteckning Passar/Mått/Info E-nummer
8mm 8mm 111027 Takfäste för korrugerade tak Rostfritt V2A niroclip 111027 8 mm 0683666
111075 111 075 Takfäste niroclip Hög för limning papptak Takfäste niroclip Hög för limning papptak 1175 8 mm, 100mm höjd för brännbart 0680019
Takfäste niroclip Hög för limning papptak 911150 8 mm 0683759
Bild Specifikation Typbeteckning Passar/Mått/Info E-nummer
111001 Ledningshållare vägg niroclip Rostfritt V2A 111001 8 mm 0683641
111031 Nedledarfäste vägg niroclip Rostfritt V2A 111031 8 mm 0683645
1031 Ledningshållare Rostfritt V2A 1031 8-10 mm 0683577
Stuprörsklämma Rostfritt V2A 8-10mm 110250 60-120 mm 0683639
Bild Specifikation Typbeteckning Passar/Mått/Info E-nummer
913650S Undersökningskoppling Rostfritt V2A 913650S 6-10 mm / 6-10 mm 0683553
111640S åsksystem Skylt Undersökningkoppling Rostfritt V2A 111640S 8-10 mm 0683552
Inspektionsbrunn Inspektionsbrunn 1043 230x150x120mm 0680175
Bild Specifikation Typbeteckning Passar/Mått/Info E-nummer
111795 Vridbar diagonalklämma Rostfritt V4A 111795 ø 8-10 mm / ø 8-10 mm 0680195
Potentialutjämning lina 100008 100010 100019 100015-50 100015 100011 Rostfritt stål 1.4571 V4A, 100 15-50 Ø 10 mm, Ringledning, 50m/fp, 31kg/fp 0680232
100033 Koppar, flertrådig, blank 100033 Ø 8 mm, 50mm², Ringledning 0683628
1270S6 1279S Multiklämma Rostfritt V4A 1279S 10 mm 0680233
110027 Jordspett typ A, stål/förzinkad 110027 Solid Ø 25/1500 mm skarvbart 0683638
110026 Jordspett typ C,, stål/förzinkad 110021 Rör Ø 25/1500 mm skarvbart 0683636
110026 Jordspett typ C, Rostfritt V2A 110026 Rör Ø 25/1500 mm skarvbart 0683637
110026 Jordspett typ C, Rostfritt V4A 110018 Rör Ø 25/1500 mm skarvbart 0683776
Slagspets för Typ C vfz Ø 25 mm 2058 Passar: 110021 0683620
Slagspets för Typ A / C V2A/V4A, Ø 25 mm 2059 Passar: 110027, 110026 och 110018 0683621
Slagnacke 910424 Slagverktyg för jordspett typ C 0683740
Slagnacke 2057 Slagverktyg för jordspett typ A 0683619
2011S Anslutningsklämma med 2 skruvar Rostfritt V2A 2011S 3 delad, Ø 8-10 & platt 30/ Ø 25 mm 0683599
Jordinföringsstång Rostfritt V4A 102213 Ø 10 mm / 1500 mm 0683575
Jordinföringsstång Rostfritt V4A 102214 Ø 10 mm / 3200 mm 0683576
Jordplåt Jordplåt Koppar 110130 500x500x2 mm 0683587
Jordplåtsats Sats för anslutning av tex energiförvaring Jordplåtsats Jordplåt, kopparlina, betong och väggplint 0680563
Prönit 25kg 111446 Special betong med stor svällförmåga för att förbättra jordresistansen 0683592
ringledning Korrosionsskyddstape 1024 För korrosionsskydd i jord/mark 0683600
elrond ELROND Skylt Jordtag/Åsksystem 102220S - 0667515
Verktyg för niroclip 110230 För att öppna och frigöra linan från Niro-clip 0680266
Bild Specifikation Typbeteckning Passar/Mått/Info E-nummer

Montering av åskskydd

På taket installeras åskledaren som ett rutmönster med ett max 0,7m c/c mått mellan ledningshållarna.
(Vald skyddsklass bestämmer rutnätets mått).
På fasaden har man nedledare med ett c/c mått på 1 m mellan ledningshållarna. På nedledaren sitter det en undersökningskoppling (913 650S) placerad över mark. Denna används för kontrollmätning av jordresistansen. Vid märkning av undersökningskopplingarna används skylt 111 640S. Vid undersökningskopplingen övergår åskledaren (aluminium) till jordledaren (rostfritt).

En besiktning ska göras enligt SS-EN 62305-3 Tabell E.2 Klass

I och II: visuell inspektion varje år och full inspektion vartannat år.

Klass III och IV: visuell inspektion vartannat år och full inspektion vart fjärde år.

åskledare reningsverk

applikation åskledare

Yttre åskskydd

Illustrationerna är exempel på produkter samt deras placering.

åskledare exempel

Ringledarjordning

Ringledarjordning förläggs som en sluten ring runt byggnadens fundament (10 mm rostfri tråd rekommenderas). Avståndet från fundamentet bör vara ca 1m och djupet minst 0,5 m.. En förbindningsledare dras in i byggnaden och kopplas till huvudjordningsskenan. För att få ner resistansen används jordspett eller jordplåtar. Enligt SS-EN62305 anges ett rekommenderat värde på <10 Ω. Skarvar under mark förses med korrosionsskyddstape.

Att tänka på vid materialkombinationer

Material väljs med hänsyn till elektriska och mekaniska påkänningar som uppträder vid blixtnedslag. Ovan jord kan koppar, aluminium, varmförzinkat eller rostfritt stål användas.
I jord används koppar eller rostfritt stål V4A.
Observera så att farlig korrosion inte uppstår vid kombination av olika metaller.

Metaller skyddsutjämning

Åskskydd för solcellsanläggningar

Åskskydd av solcellsanläggningar har vi på Elrond lång erfarenhet av.

Samtliga anläggningar bör förses med överspänningsskydd. Det är ofta dessutom ett krav både på AC- och DC sidan.
När det gäller åskledarsystem är vår erfarenhet att ett isolerat system ger bäst skydd. Vi baserar det på uppfångare på taket där dess skyddsvinkel ”täcker” panelerna. Dessa är i sin tur förbundna med linor i form av ett rutnät på taket och vidare ner mot jord. Observera att stativen inte behöver anslutas.

Vi hjälper gärna er med rätt lösning för att skydda er anläggning. För utförande kontakta Elrond.

Solceller rosersberg

Åskskydd av cisterner

Cisterner av stål ska förses med åskledare enligt krav från MSB:

”Cisterner av stål som är större än 500 m³ och som står utomhus ska ha åskskydd. Kravet gäller även cisterner av stål som är avsedda att stå i grupp om de tillsammans har en volym som överstiger 1000 m³ och de står mindre än 12 meter från varandra eller i samma invallning.”
Vi har lösningar både för isolerade eller oisolerade ssystem beroende på Ex zoner mm. Även fristående master kan vara ett alternativ.
För utförande kontakta Elrond.

cistern