Elrond logo. Elrond logo.
åskledare guide

Åskledare snabbguide

Ingående teori och produkter från vår kortformsguide. Innehåller de vanligast artiklarna som är lagerlagda och E-nummersatta.

Datablad Skriv ut

Åskledare – Introduktion

 

Åskledarsystem Elrond

En åskskyddsanläggnings uppgift är att skydda en byggnad mot direkt åsknedslag. Detta genom att säkert leda blixten från inslagspunkten, på utsidan av byggnaden, till jord. Ledningsbundna system kan även föra in åska och överspänningar i en byggnad och där skada installationer och utrustningar. För att skydda dessa måste ytterligare åtgärder vidtas. Vi arbetar helt i enlighet med aktuella svenska och internationella standarder. Främst nu gällande SS-EN 62305. Åskskyddshandboken kan även vara till hjälp.

Åskskyddsklasser

Åskskyddsstandarden beskriver 4 olika skyddsklasser när det gäller åskledare. Valet görs av att man bestämmer sig för en viss klass beroende på erfarenhet/typ av anläggning. Alternativt så gör man en riskanalys (del 2 i standarden) för att därigenom komma fram till ett val. Rekommenderade klasser enligt åskskyddshandboken:

  • Klass I, mycket höga byggnader (över 60 meter) och/eller mycket utsatta byggnader, t ex datacenter, militäranläggningar.
  • Klass II, sjukhus, kraftvärmeverk, explosionsklassade byggnader.
  • Klass III, vanligast, t ex skolor, äldreboenden, myndighetsbyggnader, köpcentra, kyrkor.
  • Klass IV, mindre byggnader, t ex privathus.

Förklaringar

Skyddsvinkel – Vinkeln mellan uppfångare och den byggnad som skall skyddas. Ju högre mast ju större yta av byggnaden ”täcks”. Se bild.

Skyddsvinkel

Ledningsavstånd – avstånd mellan nedledare.

Effektivitet – Till hur många procents sannolikhet är byggnaden skyddad.
Skyddsklotsradie – radie på en tänkt boll som rullar över byggnaden, där bollen träffar där slår blixten troligast ner.

Masknät – rutstorlek på takledarsystemet.

För klass I-II skall överspänningsskyddet klara 25kA/ pol 10/350µs, vid klass III-IV är kravet min 12,5kA/ pol 10/350µs. Table 5 i standarden. Följande tabell visar mycket kortfattat vad man bör tänka på inom åskledarmontering.

Tabell åskledare

Bild Specifikation Typbeteckning Passar/Mått/Info E-nummer
Uppfångare teleskop 3-5.5m, Al 912 400 Ställbar mellan 3-5.5m 0680241
Uppfångare teleskop 3-8m, Al 912 403 Ställbar mellan 3-8m 0680261
Stativ Al, (för 912 400) 912 300 Behöver 3st 25kg betongsockel, klarar 10gr taklutning 0680242
Stativ Al, (för 912 403) 912 311 Behöver 6st 25kg betongsockel, klarar 10gr taklutning 0680262
Åskuppfångare Betong 25kg Betongsockel 25kg 103 118 Rund betongsockel 25kg 0680240
rund Underläggsplatta 103 102 för rund betongsockel, skydd av takbeläggning 0683634
Bild Specifikation Typbeteckning Passar/Mått/Info E-nummer
Optimal uppfångare 1500mm 103 180 ø 16 mm 0683585
Optimal uppfångare 2000mm 103 181 ø 16 mm 0683584
Optimal uppfångare 2500mm 103 182 ø 16 mm 0683583
Optimal uppfångare 3000mm 103 183 ø 16 mm 0683582
103191 Betongsockel för Optimal uppfångare 103 191 16kg med kilanslutningsklämma Rostfritt V2A 0683581
103188 Underläggsplatta för betongsockel 16kg 103 188 för fyrkantig betongsockel, skydd av takbeläggning 0683580
uppfångare CC-Klämma Rostfritt V2A 1461 8-10/16 mm ansluta lina mot uppfångare 0683595
uppfångare Väggfäste uppfångare Rostfritt V2A -plast 1189 för 16mm uppfångare, 30mm från vägg 0683606
elrond ELROND uppfångare 103125 Uppfångare 1000m 103 125 ø 10 mm, med sockel & klämma 0680179
Bild Specifikation Typbeteckning Passar/Mått/Info E-nummer
Potentialutjämning lina 100008 100010 100019 100015-50 100015 100011 Aluminium AlMgSi 0,5, mjuk 100 019 Ø 8 mm, 150m, 20kg/fp 0683626
Potentialutjämning lina 100008 100010 100019 100015-50 100015 100011 Rostfritt stål 1.4301 V2A 100 011 Ø 8 mm, 125m, 40kg/fp 0683625
Koppar, mjuk, Solid 100 029 Ø 8 mm, 110m, 49kg/fp 0683627
Bild Specifikation Typbeteckning Passar/Mått/Info E-nummer
niroclip 8mm Tegeltakfäste Rostfritt V2A niroclip 111 015 8 mm 0683643
111144 niroclip Nockfäste Rostfritt V2A niroclip 111 144 8 mm 0683646
Falsklämma Kors-Falsklämma Stål/förzinkat 1297 8-10 mm 0683613
Falsklämma Kors-Falsklämma Rostfritt V2A 1299 8-10 mm 0683614
Falsfäste Stål/förzinkat V2A niroclip Falsfäste Stål/förzinkat niroclip 913 732 8 mm 0683590
Falsfäste Stål/förzinkat V2A niroclip Falsfäste Rostfritt V2A niroclip 913 734 8 mm 0683586
111273 Falsklämma Multi Plus Rostfritt V2A 3delad 111 273 8-10 mm 0683648
111669 Falsklämma Rostfritt V2A Taksarg 111 669 8-10 mm 0680239
Niroclip ELrond Takfäste niroclip plast för limning papptak 111 635 8 mm 0683765
Takfäste betongblock 1,2kg Takfäste betongblock 1,2kg 111 730 8 mm 0683739
ESS TACK EASY ESSVE ELROND LIM Universallim Tak grå, tub 290ml 9901-LIM för att limma 111 635+1175 1693415
Tak/Väggfäste självhäftande niroclip Tak/Väggfäste självhäftande niroclip 111 662 8 mm 0683567
111645S 111662 Rengöringsmedel isopropylalkohol 1 liter 111 645S för rengöring vid anv. 111 662 1693417
8mm 8mm 111027 Takfäste för korrugerade tak Rostfritt V2A niroclip 111 027 8 mm 0683666
111075 111 075 Takfäste niroclip Hög för limning papptak Takfäste niroclip Hög för limning papptak 1175 8 mm, 100mm höjd för brännbart 0680019
Hängränneklämma Rostfritt V2A 111 673 6-8 mm 0683771
Bild Specifikation Typbeteckning Passar/Mått/Info E-nummer
Elrond Multiklämma Aluminium 1271 8-10 mm 0683610
Elrond Multiklämma Koppar 1272 8-10 mm 0683611
111279S 1273 198932S1 Multiklämma Rostfritt V2A 1273 8-10 mm 0683612
elrond Multiklämma Rostfritt V4A 1279S 10 mm 0680233
Bild Specifikation Typbeteckning Passar/Mått/Info E-nummer
111001 Ledningshållare vägg niroclip Rostfritt V2A 111 001 8 mm 0683641
111031 Nedledarfäste vägg niroclip Rostfritt V2A 111 031 8 mm 0683645
1031 Ledningshållare Rostfritt V2A 1031 8-10 mm 0683577
Nedledarfäste vägg hög niroclip 911 150 8 mm 0683759
Stuprörsklämma Rostfritt V2A 8-10mm 110 250 60-120 mm 0683639
Bild Specifikation Typbeteckning Passar/Mått/Info E-nummer
913650S Undersökningskoppling Rostfritt V2A 913 650S 6-10 mm / 6-10 mm 0683553
111640S åsksystem Skylt Undersökningkoppling Rostfritt V2A 111 640S 8-10 mm 0683552
Bild Specifikation Typbeteckning Passar/Mått/Info E-nummer
Potentialutjämning lina 100008 100010 100019 100015-50 100015 100011 Rostfritt stål 1.4571 V4A, 100 015-50 Ø 10 mm, Ringledning, 50m/fp, 31kg/fp 0680232
100033 Koppar, flertrådig, blank 100 033 Ø 8 mm, 50mm², Ringledning 0683628
111795 Vridbar diagonalklämma Rostfritt V4A 111 795 ø 8-10 mm / ø 8-10 mm 0680195
1270S6 1279S Multiklämma Rostfritt V4A 1279S 10 mm 0680233
110026 Jordspett typ C, Rostfritt V2A 110 026 Rör Ø 25/1500 mm skarvbart 0683637
110027 Jordspett typ A, stål/förzinkad 111 027 Solid Ø 25/1500 mm skarvbart 0683638
Slagspetsar typ A/C 2059 Passar: 110 026/110 027 0683621
2011S Anslutningsklämma med 2 skruvar Rostfritt V2A 2011S 3 delad, Ø 8-10 & platt 30/ Ø 25 mm 0683599
Slagnacke 910 424 Slagverktyg för jordspett 0683740
Jordplåt Koppar 110 130 500x500x2 mm + ca75cm 50mm² CU lina 0683587
Prönit 25kg 111 446 Special betong med stor svällförmåga för att förbättra jordresistansen 0683592
Jordinföringsstång Rostfritt V4A 102 213 Ø 10 mm / 1500 mm 0683575
Jordinföringsstång Rostfritt V4A 102 214 Ø 10 mm / 3200 mm 0683576
ringledning Korrosionsskyddstape 1024 För korrosionsskydd i jord/mark 0683600
elrond ELROND Skylt Jordtag/Åsksystem 102 220S - 0667515
Verktyg för niroclip 110 230 För att öppna och frigöra linan från Niro-clip 0680266

Montering av åskskydd

På taket installeras åskledaren som ett rutmönster med ett max 0,8m c/c mått mellan ledningshållarna.
(Vald skyddsklass bestämmer rutnätets mått).
På fasaden har man nedledare med ett c/c mått på 1 m mellan ledningshållarna. På nedledaren sitter det en undersökningskoppling (913 650S) placerad över mark. Denna används för kontrollmätning av jordresistansen. Vid märkning av undersökningskopplingarna används skylt 111 640S. Vid undersökningskopplingen övergår åskledaren (aluminium) till jordledaren (rostfritt).

En besiktning ska göras enligt SS-EN 62305-3 Tabell E.2 Klass

I och II: visuell inspektion varje år och full inspektion vartannat år.

Klass III och IV: visuell inspektion vartannat år och full inspektion vart fjärde år.

åskledare reningsverk

applikation åskledare

Yttre åskskydd

Illustrationerna är exempel på produkter samt deras placering.

åskledare exempel

Ringledarjordning

Ringledarjordning förläggs som en sluten ring runt byggnadens fundament (10 mm rostfri tråd rekommenderas). Avståndet från fundamentet bör vara minst 0,5 m (riktvärde ca 2 m) och djupet minst 0,5 m. En förbindningsledare dras in i byggnaden och kopplas till huvudjordningsskenan. För att få ner resistansen används jordspett eller jordplåtar. Enligt SS-EN62305 anges ett rekommenderat värde på <10 Ω. Skarvar under mark förses med korrosionsskyddstape.

Att tänka på vid materialkombinationer

Material väljs med hänsyn till elektriska och mekaniska påkänningar som uppträder vid blixtnedslag. Ovan jord kan koppar, aluminium, varmförzinkat eller rostfritt stål användas.
I jord används koppar eller rostfritt stål V4A.
Observera så att farlig korrosion inte uppstår vid kombination av olika metaller.

Metaller skyddsutjämning