Elrond logo. Elrond logo.

Blixtnedslagsräknare/ Testinstrument

Prosec är en överspänningsräknare avsedd för att detektera åska och andra transienta störningar. Förutom att räkna antalet störningar, loggar den också tid och datum. Denna logg kan inte påverkas vilket gör att den även kan ­användas vid samarbete med försäkringsbolag. ProLEC installeras direkt på nedledaren. Den är används för avkänning och för att logga blixturladdningar som passerar genom åskledaranläggningar. ProLEC installeras direkt på nedledaren. ProSCT är ett nytt testinstrument som används för att testa metalloxidvaristorer (MOV), gasurladdningsrör (GDT) och Avalanche Breakdown/Diodes (ABD).

Rutnätsvy. Listvy.