Elrond logo. Elrond logo.

Seminarier

Åskskyddskurs. Vi fortsätter med de populära seminarierna. Föredragshållare är Stefan Bengtsson som har nästan 30 års erfarenhet av åskskydd / överspänningsskydd och inom internationellt standardiseringsarbete sedan 25 år. Är med i arbetsgrupperna TK 64 (elinstallationsreglerna) TK81 (åskskydd) samt internationellt inom IEC med 37A (överspänningsskydd). Vi håller gärna information/seminarier kring åskskydd, potentialutjämning, överspänningsskydd eller UPS/avbrottsfri kraft för ert företag. Hör av er så ser vi om vi kan hitta en lösning.

Datum Ort Plats
2022
7 juni Huddinge extrainsatt Fullt
1 juni Huddinge Fullt
31 maj Digitalt
24 mars Digitalt
16 mars Digitalt
2021
16 november Digitalt
1 september Digitalt
12 maj Digitalt
13 april Digitalt
2020
10 november Skövde Digitalt
10 november Helsingborg Digitalt
4 november Uppsala Digitalt
3 november Örebro Digitalt
2019
4 oktober Stockholm Fullt
3 oktober Stockholm Fullt
18 september Göteborg Fullt
17 september Kalmar Fullt
5 april Jönköping Fullt
4 april Malmö Fullt
22 mars Gävle Fullt
21 mars Karlstad Fullt

Vi går igenom vad det står i Elinstallationsreglerna utg 3 (Handbok 444) med avseende på:
– Potentialutjämning
– Överspänningsskydd
– Åskledare
– Skydd av solcellsanläggningar

Vi går igenom åskskydd enligt SS-EN 62305
– Skyddsklasser
– Materialval
– Isolerade åskledarsystem
– Riskanalys
– Skydd av solcellsinstallationer
– åskskyddshandboken 452

Potentialutjämning
Potentialutjämning av bottenplattor, utformning av jordtag mm. Andra ämnen som behandlas är: standarder/föreskrifter, de olika begreppen, materialval och mycket mer. I enlighet med nya handbok 461.
Åskledarsystem
Vi tar upp grunderna inom åskledarsystem. Förändringar i och med ny forskning. Vilka standarder gäller, ny teknik inom installation, vilka material skall användas, isolerade/oisolerade system mm. Uppfångare från 1m till 28m. Fristående system, skydd av solcellsinstallationer, jordtagstekniker mm.
Överspänningsskydd
Installation av överspänningsskydd inom lågspännings-, signal- och teleanläggningar. Vi tar även upp samordning av kraft och signal, applikationer, placering, avsäkring, olika nät, ny teknik. Vi har idag ett av de mest kompletta programmen med flera unika lösningar väl anpassade för den svenska marknaden. Vi är sedan många år marknadsledande inom överspänningsskydd i Sverige.

Föredragshållare är Stefan Bengtsson som har mer än 30 års erfarenhet av åskskydd / överspänningsskydd och inom internationellt standardiseringsarbete sedan 25 år. Är med i arbetsgrupperna TK 64 (elinstallationsreglerna) TK81 (åskskydd) samt internationellt inom IEC med 37A (överspänningsskydd). Medförfattare till handböckerna 452 (åskskydd), 460 (skydd mot brand) och 461 (potentialutjämning) m fl.

Kursen vänder sig till installatörer, konsulter, industri m fl inom elbranschen.

Seminarierna är självklart kostnadsfria och är normalt en halv dag (vid digitalt ca 2h).

Vi kan även hålla kundanpassade genomgångar fokuserat på ett specifikt område som t ex skydd av solcellsanläggningar.

Hör av er så ser vi om vi kan hitta en lösning.

Seminarieanmälan