Elrond logo. Elrond logo.

Seminarier

Åskskyddskurs. Vi fortsätter med de populära seminarierna både på plats och via teams. Föredragshållare är Stefan Bengtsson som har över 30 års erfarenhet av åskskydd / överspänningsskydd och inom internationellt standardiseringsarbete sedan 25 år. Är med i arbetsgrupperna TK 64 (elinstallationsreglerna) TK81 (åskskydd) samt internationellt inom IEC med 37A (överspänningsskydd). Vi håller gärna information/seminarier kring åskskydd, potentialutjämning, överspänningsskydd eller UPS/avbrottsfri kraft för ert företag. Hör av er så ser vi om vi kan hitta en lösning.

Datum Ort Plats
2023
4 oktober Falun
5 oktober Huddinge
10 oktober Potentialutjämning Teams
10 oktober Åskskydd Teams
10 oktober Överspänningsskydd Teams
11 oktober UPS Teams
30 mars Digitalt
18 april Kristianstad
19 april Örebro
24 maj Östersund
2022
10 november Stockholm / Huddinge
26 oktober Göteborg
25 oktober Malmö
6 oktober Luleå
7 juni Huddinge extrainsatt Fullt
1 juni Huddinge Fullt
31 maj Digitalt
24 mars Digitalt
16 mars Digitalt
2021
16 november Digitalt
1 september Digitalt
12 maj Digitalt
13 april Digitalt
2020
10 november Skövde Digitalt
10 november Helsingborg Digitalt
4 november Uppsala Digitalt
3 november Örebro Digitalt

Vi går igenom vad det står i nya Elinstallationsreglerna utg 4 med avseende på:
– Potentialutjämning
– Överspänningsskydd
– Åskledare
– Skydd av solcellsanläggningar

Vi går igenom åskskydd enligt SS-EN 62305
– Skyddsklasser
– Materialval
– Isolerade åskledarsystem
– Riskanalys
– Skydd av solcellsinstallationer
– åskskyddshandboken 452

Potentialutjämning
Skyddsutjämning och funktionsutjämning, nya handbok 461. Potentialutjämning av bottenplattor (när?), utformning av jordtag mm. Utjämning i samband med åskskydd, materialval och mycket mer.
Åskledarsystem
Hur byggs ett åskledarsystem upp idag? Förändringar i och med ny forskning. Vilka standarder gäller, ny teknik inom installation, vilka material skall användas, isolerade/oisolerade system mm.  Fristående system, skydd av solcellsinstallationer mm.
Överspänningsskydd
Vi går igenom den senaste tekniken inom överspänningsskydd, främst inom lågspänningsanläggningar. Vi tar upp skydd av olika applikationer såsom industrier, solcellsanläggningar mm. Vi har idag ett av de mest kompletta programmen med flera unika lösningar väl anpassade för den svenska marknaden. Vi är sedan många år marknadsledande inom överspänningsskydd i Sverige.

Föredragshållare är Stefan Bengtsson som har mer än 30 års erfarenhet av åskskydd / överspänningsskydd och inom internationellt standardiseringsarbete sedan 25 år. Är med i arbetsgrupperna TK 64 (elinstallationsreglerna) TK81 (åskskydd) samt internationellt inom IEC med 37A (överspänningsskydd).

Medförfattare till och kommer ta upp en del kring nya Elinstallationsreglerna utg 4, åskskyddsstandarden SS-EN62305, nya potentialutjämningshandboken 461 m fl.

Kursen vänder sig till installatörer, konsulter, industri m fl inom elbranschen.

Seminarierna är självklart kostnadsfria.

Vi kan även hålla kundanpassade genomgångar fokuserat på ett specifikt område som t ex skydd av solcellsanläggningar.

Hör av er så ser vi om vi kan hitta en lösning.

Seminarieanmälan