Elrond logo. Elrond logo.

Seminarier

Åskskyddskurs. Vi fortsätter med de populära seminarierna både på plats och via teams. Föredragshållare är Stefan Bengtsson som har över 30 års erfarenhet av åskskydd / överspänningsskydd och inom internationellt standardiseringsarbete sedan 25 år. Är med i arbetsgrupperna TK 64 (elinstallationsreglerna) TK81 (åskskydd) samt internationellt inom IEC med 37A (överspänningsskydd). Vi håller gärna information/seminarier kring åskskydd, potentialutjämning, överspänningsskydd eller UPS/avbrottsfri kraft för ert företag. Hör av er så ser vi om vi kan hitta en lösning.

Datum Ort Plats
2024
12 mars Malmö
13 mars Göteborg
19 mars Åskskydd, potentialutjämning och överspänningsskydd Digitalt
20 mars Skydd av solcellsanläggningar Digitalt
21 mars UPS Digitalt
2023
4 oktober Falun
5 oktober Huddinge
10 oktober Potentialutjämning Teams
10 oktober Åskskydd Teams
10 oktober Överspänningsskydd Teams
11 oktober UPS Teams
30 mars Digitalt
18 april Kristianstad
19 april Örebro
24 maj Östersund
2022
10 november Stockholm / Huddinge
26 oktober Göteborg
25 oktober Malmö
6 oktober Luleå
7 juni Huddinge extrainsatt Fullt
1 juni Huddinge Fullt
31 maj Digitalt
24 mars Digitalt
16 mars Digitalt

Vi går igenom vad det står i nya Elinstallationsreglerna utg 4 med avseende på:
– Potentialutjämning
– Överspänningsskydd
– Åskledare
– Skydd av solcellsanläggningar

Vi går igenom åskskydd enligt SS-EN 62305
– Skyddsklasser
– Materialval
– Isolerade åskledarsystem
– Riskanalys
– Skydd av solcellsinstallationer
– åskskyddshandboken 452

Potentialutjämning
Skyddsutjämning och funktionsutjämning, nya handbok 461. Potentialutjämning av bottenplattor (när?), utformning av jordtag mm. Utjämning i samband med åskskydd, materialval och mycket mer.
Åskledarsystem
Hur byggs ett åskledarsystem upp idag? Förändringar i och med ny forskning. Vilka standarder gäller, ny teknik inom installation, vilka material skall användas, isolerade/oisolerade system mm.  Fristående system, skydd av solcellsinstallationer mm.
Överspänningsskydd
Vi går igenom den senaste tekniken inom överspänningsskydd, främst inom lågspänningsanläggningar. Vi tar upp skydd av olika applikationer såsom industrier, solcellsanläggningar mm. Vi har idag ett av de mest kompletta programmen med flera unika lösningar väl anpassade för den svenska marknaden. Vi är sedan många år marknadsledande inom överspänningsskydd i Sverige.

Skydd av solcellsanläggningar
Vi går igenom åskskydd av solcellsanläggningar (både befintliga o planering av nya), skydd med överspänningsskydd. Vilka regler finns. Brandkårsbrytare mm.

UPS
Vi går igenom batteriberäkning, ny teknik. Hur man planerar en UPS anläggning mm.

Föredragshållare är Stefan Bengtsson som har mer än 30 års erfarenhet av åskskydd / överspänningsskydd och inom internationellt standardiseringsarbete sedan 25 år. Är med i arbetsgrupperna TK 64 (elinstallationsreglerna) TK81 (åskskydd) samt internationellt inom IEC med 37A (överspänningsskydd).
Medförfattare till och kommer ta upp en del kring nya Elinstallationsreglerna utg 4, åskskyddsstandarden SS-EN62305, nya potentialutjämningshandboken 461 m fl.

Föredragshållare UPS är Mikael Rockhammar som har lång erfarenhet inom bl a UPS området.

Tidsåtgång är 1-2h beroende på vilket ni vill gå på.

Kursen vänder sig till installatörer, konsulter, industri m fl inom elbranschen.

Seminarierna är självklart kostnadsfria.

Seminarieanmälan