Elrond logo. Elrond logo.
UPS bypass

Manuell bypass för 1-fas och 3-fas UPS

Datablad Skriv ut

MBB 100A är en färdigbyggd extern bypass som är idealisk att använda då maximal säkerhet krävs och då avbrott för lasten inte är acceptabel.
Med MBB 100A kan UPSen servas spänningsfritt och även bytas ut utan att det blir något avbrott för lasten.

Ofta önskar man ansluta UPSen med flexibla kablar, gummikabel eller RK i slang, för att underlätta service och batteribyte i UPSen. Med MBB 100A får man en naturlig punkt där normal installationskabel övergår till flexibel.

Genom att enheten är försedd med en signalkontakt på bypassbrytaren som kommunicerar med UPSen så kan säker manövrering även utföras av ej utbildad personal utan att fara uppstår för UPS eller ansluten last.