Elrond logo. Elrond logo.
gnistgap mark

Gnistgap för utsatta miljöer EPZ

Datablad Skriv ut

EPZ har utvecklats för att användas i applikationer
såsom åskskyddsjordning.

Dessa gnistgap har utvecklats för att förhindra potentialskillnader vid blixtnedslag. Därigenom förhindras skador på utrustning och farliga personalförhållanden elimineras.
EPZ har utvecklats för att användas i applikationer såsom åskskyddsjordning där exempelvis en signaljord inte kan anslutas direkt till en kraftsystemsjordning. Det finns också en bred tillämpning inom den petrokemiska industrin för skydd av olje- och gasrör från överslag vid blixturladdningar eller när jordfel av närliggande kraftledningar kan orsaka stora potentialskillnader.

EPZ finns i en hermetiskt tillsluten version för direkt nedgrävning. Det finns även med Baseefa Ex typgodkännandeintyg för användning i Ex miljö. Dessa enheter har utvecklats för att uppfylla kraven SS-EN 50164-3 Komponenter i åskskyddsanläggningar – Del 3: Fordringar på gnistgap med frånskiljande egenskaper.

Tekniska data 350 500
DC sparkover voltage (100V/s) U dc <280V <400V
Impulse sparkover voltage (1,2/50 μ s, 6kV) Up <1000V <1500V
Max stötström (8/20 μ s) I max 100kA 100kA
Blixtstötström (10/350 μ s) I imp 25kA 25kA
Skyddsklass IP67 IP67
gnistgap mark Gnistgap med kabel EPZ-100/350 5270342
Bild Specifikation Artikelnummer E-nummer