Elrond logo. Elrond logo.

Överspänningsskydd / Åskskydd

Överspänningsskydd / Åskskydd

Överspänningsskydd / Åskskydd

Överspänningsskydd fakta 2020 pdf

En överspänning, förorsakad av ett kopplingsförlopp (t ex till och frånslag av kontaktorer eller stora laster) orsakar i regel en hög spänning men p g a den korta varaktigheten, en låg ström. Denna typ av störningar kallas också transienter/spikar.

Den överspänning som orsakas av blixtnedslag har en hög spänning och mycket hög ström samt varar en längre tid.

Båda dessa typer av störningar, som är ledningsbundna avleds genom en medveten kortslutning mot jord.

Lämpliga komponenter/tekniker för avledning är luftgap, gasurladdningsrör, varistorer och suppressordioder. De används var och en för sig eller tillsammans i så kallade hybridskydd, beroende på deras skilda egenskaper. Valet beror på avledningsförmåga (kA) och den restspänning som erfordras.

För att bygga upp ett fullgott skydd skall ett bra överspänningsskydd installerad vid inkommande matning kunna avleda höga strömmar samtidigt som det lämnar en låg restspänning. Det skall dessutom vara enkelt att installera och inte i sig själv utgöra en fara för anläggningen.

Våra unika varistorskydd ED150 och ED250 uppfyller kraven för avledning av energi enligt Typ 1 (Grovskydd) samtidigt som det lämnar en restspänning som ligger under nivån för ­mellanskydd (typ 2) och finskydd (typ 3). Ytterligare skydd behöver i regel inte installeras.

Ett åskskydd skall för att ge bästa möjliga skydd vara fast installerat. Det är viktigt att skydden jordas ordentligt.

En modern installation kan se ut på följande vis (för detaljerad installation, se respektive skydds installationsanvisning).

 

Inkoppling EDG

Nya serien EDG

2018 introducerade vi en helt ny serie överspänningsskydd med marknadsledande egenskaper. T ex kan även mellanskydden installeras utan försäkring upp till 50kA. Läs mer under produkter eller se filmen:

 

Krav i standarder

I många standarder finns det omnämnt att det är krav på överspänningsskydd. Framförallt är det de nya elinstallationsreglerna som skall följas.
SS 436 40 00, utgåva 3
443.4
Skydd mot transienta överspänningar ska finnas där konsekvenserna av överspänningar påverkar:
a)    Människoliv (t ex säkerhetssystem och medicinteknisk utrustning på sjukhus).
b)    Service till allmänheten och kulturarv (t ex förlust av publika tjänster, datacenter och museum).
c)    Kommersiell och industriell verksamhet (t ex hotell, banker, industrier, kommersiella marknader och lantbruk).
I övriga fall ska en riskbedömning utföras i enlighet med 443.5, för att avgöra om skydd mot transienta överspänningar behövs. Om en bedömning inte utförs ska installationen skyddas med ett skydd mot transienta överspänningar.

Produktstandard
För krav på själva skydden skall svensk standard SS-EN 61643… följas.
Installationsstandard
Dessutom finns det krav i åskskyddsstandarden SS-EN 62305…

Åskledare fakta 2020.

Val av skydd

Val av skydd bestäms i regel av flera faktorer:

Inkommande spänning och ström

Förväntad överspänning och ström

Erforderlig avledningsförmåga samt restspänning.

Generellt gäller vissa grundregler även om varje anläggning är unik. När det gäller inkommande kraft så kan följande punkter vara en vägledning:

Vid luftledning bör grovskydd installeras

Vid landsbygd bör grovskydd installeras

Är åskledare monterat på byggnaden bör grovskydd installeras.

Vid markbundet nät i tätort och övriga fall räcker oftast mellanskydd. Detta för att man inte behöver förvänta sig så stora störningar i tätort, eftersom t ex ett blixtnedslag fördelas på flera installationer. Dessutom bör känslig elektronik såsom datorer, apparatskåp med PLC eller liknande skyddas med apparatskydd.

På signalsidan, som är lika viktig om signal­kablarna går ut ifrån byggnaden/installationen, väljs skyddet beroende på vilken typ av signal det gäller samt anslutningstyp/kontaktdon. Mer information finns under avsnitt signalskydd.

Gemensamt intag av el och signalledningar

El och teleledningarna måste komma in i byggnaden vid samma ställe. Anledningen är att annars blir spänningsskillnaden (potentialskillnaden) mellan el och telesystemen för stor. Överslaget sker då i utrustning som har båda systemen dvs datorer, bärbara telefoner, telefonväxlar mm. Vid gemensamt intag minimeras spänningsskillnaden och störningarna avleds via gemensam jord. Bilden nedan illustrerar ett dåligt respektive bra exempel.

El och signal

El och teleledningar ska även komma in på samma ställe i ett apparatskåp.

Tillverkning

Våra överspänningsskydd tillverkas i fabriker som är certifierade enligt ISO 9000 som ett led i de allt högre ställda kvalitetskraven. Vi använder några olika leverantörer för att få ett komplett program anpassat för den skandinaviska marknaden.

Vill ni veta mer om åska och överspänningsskydd, ta kontakt med oss på Elrond.