Elrond logo. Elrond logo.
UPS STW

UPS Online STW 5-10kVA

Datablad Skriv ut

STW är en UPS-serie framtagen för PCs, nätverksservrar, telekommunikations­sys­tem och automatiserade tillverkningsan­lägg­­ningar. Dvs överallt där en säker strömförsörjning krävs. Denna UPS finns i effektstorlekar mellan 5 och 10 kVA med 1- eller 3-fas.

STWär en online UPS. Med detta menas att utrustningen matas kontinuerligt via likriktare, batterier och växelriktare. På så sätt blir det aldrig något avbrott vid eventuell störning på nätspänningen. Under-, överspänningar, avbrott: Vad som än händer på ingången får din utrustning stabil sinusformad 230V spänning.

Teknisk beskrivning

Denna UPS finns i effektstorlekar mellan 5 och 10 kVA med 1- eller 3-fas.
SNMP-adapter för nätverksövervakning och larmreläkort finns som tillval.
Batterianslutning finns som standard i de fall man önskar utöka reservtiden.
Statisk bypass finns inbyggt i händelse av överbelastning eller fel.
För extra hög verkningsgrad kan ECO-mode kopplas in. Perfekt vid nödbelysning.

Samtliga modeller är utrustade med:

  • Lättavläst LCD-display som visar uttagen effekt och återstående batterikapacitet i %.
  • USB-port
  • Batterianslutning för längre reservtider.
  • Ljus och ljudsignal vid spänningsavbrott.
  • Självtest
  • Parallellfunktion ingår som standard.
  • Enkel installation av relä och kommunikationskort.

Bild Specifikation Artikelnummer E-nummer
UPS STW Online UPS 5kVA STW 5000
UPS STW Online UPS 6kVA STW 6000
UPS STW Online UPS 8kVA STW 8000
UPS STW Online UPS 10kVA STW 10000