Elrond logo. Elrond logo.
UPS STW

UPS Online STW 5-10kVA

Datablad Skriv ut

STW är en UPS-serie framtagen för PCs, nätverksservrar, telekommunikations­sys­tem och automatiserade tillverkningsan­lägg­­ningar. Dvs överallt där en säker strömförsörjning krävs. Denna UPS finns i effektstorlekar mellan 5 och 10 kVA med 1- eller 3-fas.

STWär en online UPS. Med detta menas att utrustningen matas kontinuerligt via likriktare, batterier och växelriktare. På så sätt blir det aldrig något avbrott vid eventuell störning på nätspänningen. Under-, överspänningar, avbrott: Vad som än händer på ingången får din utrustning stabil sinusformad 230V spänning.

Teknisk beskrivning

Denna UPS finns i effektstorlekar mellan 5 och 10 kVA med 1- eller 3-fas.
SNMP-adapter för nätverksövervakning och larmreläkort finns som tillval.
Batterianslutning finns som standard i de fall man önskar utöka reservtiden.
Statisk bypass finns inbyggt i händelse av överbelastning eller fel.
För extra hög verkningsgrad kan ECO-mode kopplas in. Perfekt vid nödbelysning.

Samtliga modeller är utrustade med:

  • Lättavläst LCD-display som visar uttagen effekt och återstående batterikapacitet i %.
  • USB-port
  • Batterianslutning för längre reservtider.
  • Ljus och ljudsignal vid spänningsavbrott.
  • Självtest
  • Parallellfunktion ingår som standard.
  • Enkel installation av relä och kommunikationskort.

UPS STW Online UPS 5kVA STW 5000
UPS STW Online UPS 6kVA STW 6000
UPS STW Online UPS 8kVA STW 8000
UPS STW Online UPS 10kVA STW 10000
Bild Specifikation Artikelnummer E-nummer