Elrond logo. Elrond logo.

Överspänningsskydd / Åskskydd

Överspänningsskydd och åskskydd är grundpelarna i vårt företag. Kunskap inom området överspänningsskydd är oerhört viktigt då det handlar om säkerhet. Eftersom vi har många års erfarenhet, är marknadsledande och har utvecklat nya typer av skydd och är drivande inom standardisering mm har vi den kunskap som krävs inom överspännings- och åskskydd. Åska och andra överspänningar skadar och förstör alltmer elektrisk utrustning inom industrin och hemmet såsom datorer, faxar, modem, larm och övervakningssystem till hela byggnader eller stationer (Radiobasstationer) mm. Orsaken är den kraftigt ökande användningen av känsliga elektroniska komponenter inom alla områden.

Rutnätsvy. Listvy.