Elrond logo. Elrond logo.

Potentialutjämning / Åskledare

Potentialutjämning / Skyddsutjämning som är bra utförd kan reducera och i bästa fall helt undvika de spänningsdifferenser som kan uppstå mellan olika system. Åskledarens uppgift är att fånga in blixturladdningen och avleda blixtströmmen till mark utan att skada uppstår. Potentialutjämning och åskledarsystem, komplett sortiment. Här återfinns bl.a. material för potentialutjämning av bottenplattor, åskledarmaterial, jordtag, anslutningsklämmor, detaljer för tak- och nedledarmontage m.m.

Rutnätsvy. Listvy.