Elrond logo. Elrond logo.

Skydd av solcellsanläggningar

Solcellsguide pdf

Solceller rosersberg

Solcellsanläggningar installeras allt mer. Elrond har ett omfattande program av skydd, både för skydd av kabelbundna störningar med hjälp av överspänningsskydd men också skydd av hela anläggningen med åskledarsystem.

Överspänningsskydd

Samtliga solelanläggningar bör förses med överspänningsskydd. Det är ofta dessutom ett krav både på AC- och DC sidan. Läs mer i elinstallationsreglerna men en kort sammanfattning innebär att om det är krav på skydd på inkommande (vilket det är på samtliga anläggningar utom bostäder) så är det krav även på solcellsanläggningens DC-sida. Med Elronds överspänningsskydd integrerade i solelanläggningen kan skador minskas och lönsamhet säkras.

Åskledare

När det gäller åskledarsystem är vår erfarenhet att ett isolerat system ger bäst skydd. Vi baserar det på uppfångare på taket där dess skyddsvinkel ”täcker” panelerna. Dessa är i sin tur förbundna med linor i form av ett rutnät på taket och vidare ner mot jord. Viktigt att taklinorna är separerade med korrekt skiljeavstånd gentemot solpanelerna.