Elrond logo. Elrond logo.

Skydd av laddstolpar

Överspänningsskydd för laddstationer pdf

Laddstationer för el- och hybridbilar blir mer och mer vanliga. Frågan om överspänningsskydd för dessa uppstår därmed allt oftare. Det är inget krav på överspänningsskydd men enligt Elinstallationsreglerna utg 3 bör överspänningsskydd installeras, främst för att skydda anslutet elfordon. Själva laddstationen skyddas även den av överspänningsskyddet.

Elrond rekommenderar mellanskydd med den patenterade Safetec tekniken vilket innebär att skyddet klarar även andra störningar än åskrelaterade.