Elrond logo. Elrond logo.

Blixtsäkert vindkraftverk

Blixt.

Blixtsäkert vindkraftverk

Vindkraften är en av Sveriges nya energikällor. Dessa verk byggs oftast i skog eller öppna fält. Ett vindkraftverk levererar idag omkring 3 MW och är över 100m högt. Jordningen är mycket viktig med tanke på all elkraft men också ur åskskyddssynpunkt. Vi har mångårig erfarenhet av jordning och har levererat till ett flertal vinkraftparker.