Elrond logo. Elrond logo.

Ericsson ICT åskskyddat datacenter

Blixt.

Ericsson ICT åskskyddat datacenter

I Rosersberg (Sigtuna) norr om Stockholm färdigställs nu ett stort datacenter kallat ICT (Information and Communications Technologies). Detta är ett av 3 nya centra som drivs av Ericsson och kommer att vara tillgängligt för deras FoU-ingenjörer runt om i världen. Men även tillgängligt för deras kunder. Dessa globala ICT Centers kommer att ha branschledande energieffektivitet och är placerade i områden med tillgång till förnybar energi och pålitlig kraftförsörjning. De tre ICT datacentras kommer att vara ca 120 000 m2, ungefär storleken på 14 fotbollsplaner! Totalt en investering på ca 7 miljarder. Elrond har varit med från början och levererat åskledarsystem och potentialutjämnings- och jordningsmaterial. Det har skett i samarbete med flera entreprenörer.