Elrond logo. Elrond logo.

Kompletta kapslingar med solcellsskydd

Kompletta kapslingar med solcellsskydd

ÅSKPKT SOL1

Elrond introducerar ett nytt program av färdiga åskskyddspaket (Åskpaket Sol) för solcellsinstallationer. De installeras på DC sidan och är till för att skydda växelriktarna från främst åsknedslag.

Komplett med kapsling, överspänningsskydd (mellanskydd), MC4 anslutningar och kablage mellan skydd och MC4 kontakterna. Kablarna är dubbelisolerade för 1.5kV. För spänning upp till 1100VDC.

Överspänningsskydden är av Elronds nya serie som uppfyller alla de senaste gällande IEC- och EN-standarderna bl a EN505039-11.

Finns i versioner med plastkapling (självslocknande) eller metallkapsling för t ex säker gård installationer. För flera olika antal strängar.

Överspänningsskydd för solcellsinstallationer